تادانه

نسناس
نسناس: نسناس نام جانوری افسانه‌ای و موهوم شبیه به انسان است.
این نام در گذشته گاهی در متن‌های زیست‌شناسی فارسی در برابر واژه ی میمون به کار می‌رفته که نام عمومی گروهی از آدم‌نمایان (گوریل، شمپانزه، اورانگوتان، گیبون) است.
در فرهنگ عامه به نوعی بوزینه ی بی دم هم گفته می‌شود.
نسناس در برخی فرهنگ‌های فارسی چنین کعنی شده است:
* جانورى بود چهارچشم سرخ‌روى درازبالا سبزموى، در حد هندوستان، چون گوسفند بود، او را صید كنند و خورند اهل هندوستان. (لغت‌نامهء اسدى) (اوبهى).
* جنسى‌اند از خلق كه بر یك پاى مى‌جهند. (دهار).
* نوعى از حیوان كه بر یك پاى جهد. (غیاث اللغات از منتخب اللغات و كشف اللغات) (از آنندراج).
* صاحب حیوة‌الحیوان نوشته كه: نِسْناس بالكسر، نوعى از حیوان است كه به‌صورت نصف آدمى باشد چنان كه یك گوش و یك دست و یك پاى دارد و به طور مردم در عربى كلام كند...
* و در تواریخ بهجت العالم نوشته كه: نسناس در نواحى عدن و عمان بسیار است و آن جانورى است مانند نصف انسان كه یك دست و یك پا و یك چشم دارد و دست او بر سینه ی او باشد و به زبان عربى تكلم كند و مردم آن جا او را صید كرده مى‌خورند. (از غیاث اللغات) (آنندراج).
* گویند جنسى‌اند از خلق كه به یك پاى مى‌جهند. (از مهذب الاسماء) (از برهان قاطع).
* دیو مردم كه بر یك پاى جهند. (السامى).
* و به زبان عربى حرف مى‌زنند. (برهان قاطع).
* دیو مردم یا نوعى از مردم كه یك دست و پا دارد، و فى الحدیث: انّ حیاً من عادٍ عصوا رسولهم فمسخهم الله نسناساً، لكل واحد منهم ید و رجل من شق واحد ینقرون كما ینقر الطائر و یرعون كما ترعى البهائم. و گویند كه قوم عاد كه ممسوخ شده بود نیست گردید و قومى كه بر این سرشت بالفعل موجود است خلق على‌حده [است] یا آنها سه جنس‌اند، ناس و نسناس و نسانس، یا نسانس زنان آن ها، یا نسانس گرامى‌قدر از نسناس است، یا آن ها یأجوج و مأجوج است، یا قومى از بنى‌آدم از نسل ارم‌بن سام، و زبان عربى دارند و به نام هاى عربان مى‌نامند و بر درخت برمى‌آیند و از آواز سگ مى‌گریزند. یا خلقى بر صورت مردم، مگر در عوارض مخالف مردم‌اند و آدمى نیستند، یا در بیشه‌ها بر كرانه ی دریاى هند زندگانى مى‌كنند و در قدیم عربان شكار مى‌كردند و مى‌خوردند آن ها را. (از منتهى الارب) (آنندراج).
* حیوانى است كه در بیابان تركستان باشد منتصب‌القامه، الفى‌القد، عریض‌الاظفار، و آدمى را عظیم دوست دارد، هركجا آدمى را بیند بر سر راه آید و در ایشان نظاره همى كند و چون یگانه از آدمى بیند ببَرد، و از او گویند تخم گیرد، پس بعد انسان از حیوان او شریف‌تر است كه به چندین چیز با آدمى تشبه كرد یكى به بالاى راست و دوم به پهناى ناخن و سوم به موى سر. (از چهارمقاله ی نظامى عروضى، معین برگ های ۱۴–۱۵).
* خداى‌تعالى ذریه او را [جدیس را] مسخ گردانید و ایشان را نسناس خوانند، نیم تن دارند و به یكى پاى چنان [دوند] كه هیچ اسبى درنیابدشان. (از مجمل التواریخ).
* آن كه به ‌شكل انسان بود ولى خوى و سرشت انسانى در وى نباشد. (ناظم الاطباء)
همزاد: در باورهای قدیم عوام، هر کسی دارای همزادی است که از نوع جن است و در جایی به نام "دنیای از ما بهتران" زندگی می کند و همپای او رشد می کند.
به نقل از اینجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
سلینجر؛ نويسنده‌اي درجه سه‌
در حالي‌كه جي.دي. سلينجر در ايران به عنوان نويسنده‌ي برجسته‌اي شناخته مي‌شود، فتح‌الله بي‌نياز او را نويسنده‌ي درجه سه‌اي مي‌داند كه با به انزوا رفتن، مي‌خواست ديده شود.

اين منتقد ادبي و داستان‌نويس در پي درگذشت جي.دي. سلينجر - نويسنده‌ي آمريكايي -، در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عنوان كرد: من برخلاف آن چيزي كه ديده مي‌شود، سلينجر را نويسنده‌ي برجسته‌اي نمي‌دانم. رماني نوشته است كه از نظر منتقدان جهاني، رمان عالي‌اي نيست و به باور جمعي از منتقدان هم رمان خوبي است؛ اما به هرحال، سلينجر بعد از «ناتور دشت»، چيزي براي گفتن نداشت و شايد دليل به انزوا رفتنش هم همين مسأله بود. بيست‌ودو داستان كوتاه و بلند نوشت كه آن‌ها چندان هم جدي نبودند.

او در ادامه افزود: در واقع، سلينجر نويسنده‌اي در حد نويسنده‌هاي عادي آمريكاست. اما برخلاف آن، به فاكنر نگاه كنيد. فاكنر 19 رمان دارد كه 15 اثرش شاهكار است. با اولين اثرش، شاهكارنويسي‌اش به پايان نرسيد. يا ناباكوف، جوزف‌ كنراد و كافكا؛ اين‌ها شاهكارنويس‌اند؛ در حالي‌كه سلينجر اصلا اين‌طور نبود؛ مثل پل ‌استر كه اين روزها مد شده است.

بي‌نياز علت حاشيه‌هايي را كه درباره‌ي سلينجر شكل گرفته است، به رفتار اين فرد در عزلت‌گزيني مربوط دانست و گفت: وقتي شما رمز‌وراز‌آلود زندگي مي‌كنيد، مردم بيش از حد شما را تحسين مي‌كنند و دست بالا مي‌گيرند. چهل‌وشش سال پيش، وقتي 17، 18سالم بود، فيلمي را ديدم كه قصه‌ي آن ماجراي دختري بود كه وارد شهر كوچكي مي‌شود كه قبل‌ها خويشاوندش آن‌جا بودند. اين دختر خيلي سنگين و جاافتاده رفتار مي‌كند و از هر ارتباطي پرهيز مي‌كند؛ اما رفته‌رفته كه اهالي آن شهر به او نزديك مي‌شوند، مي‌بينند كه اين آدم چقدر تهي است و آن انزوا آن دختر را براي مردم بزرگ كرده بود. البته نمي‌گويم سلينجر تهي بوده است.

اين منتقد در ادامه به ماجراي مارلن ديتريش - بازيگر سينماي آلمان در دهه‌هاي پيش - اشاره ‌كرد و گفت: اين بازيگر از يك سني تصميم مي‌گيرد هرگز جلو دوربين نرود؛ زيرا به سال‌هاي پيري رسيده و همه‌ي زيبايي‌اش به تاراج رفته است؛ از اين‌رو اصرار دارد چهره‌اش در هيچ كجا ديده نشود؛ چون مي‌خواهد با همان تصويري كه از او در حافظه‌ي مردم شكل گرفته است، ديده شود. ماجراي سلينجر هم همين‌طور به نظر مي‌رسد. در سكوت و انزوا رفته و دست به نوشتن نمي‌برد؛ براي اين‌كه مي‌خواهد مردم با چهره‌ي «ناتور ‌دشت»، او را به ياد بياورند؛ در حالي كه نويسنده‌اي مانند فاكنر بيش از 90 داستان كوتاه دارد كه 80 اثرش جزو شاهكارهاست؛ ولي نويسنده‌ي «ناتور دشت»، بعد از اين رمان، نمي‌تواند اثري را خلق كند. گوشه‌گير و منزوي مي‌شود، چند داستان بلند و كوتاه ديگر مي‌نويسد كه تكان‌دهنده نيستند؛ به آن ‌شكلي كه داستان‌هاي كوتاه‌ ادگار آلن پو، ماريو بارگاس يوسا، كارلوس فوئنتس و يا گابريل گارسيا ماركز تكان‌دهنده‌اند.

او سلينجر را نويسنده‌اي تأثير‌گذار ندانست و عنوان كرد: البته نويسندگاني چون همينگوي، فاكنر و آلن ‌پو نويسندگاني تأثير‌گذار بودند؛ اما ترديد دارم كه بتوان سلينجر را به عنوان نويسنده‌اي تأثير‌گذار پذيرفت. او چندان تأثير نداشته است. ممكن است يكي، چند نفر متأثر از او بوده باشند؛ اما تأثير‌گذاري او فراگير نبوده است و طبيعتا با ترجمه‌ي آثارش، در حوزه‌ي داستان فارسي هم چندان تأثير‌گذار نبوده؛ نه اين‌كه اين باور من باشد؛ اين نگاه منتقدان جهاني درباره‌ي سلينجر و جايگاه نويسندگي اوست.

به اعتقاد فتح‌الله بي‌نياز، ريموند كارور و سلينجر در ايران اين‌گونه معرفي شدند و اهميت پيدا كردند؛ در حالي‌كه در آمريكا اين‌قدر نويسندگان مطرح و سرشناسي نيستند و بسياري از ايالات آمريكا از وجود چنين نويسندگاني خبر ندارند. در واقع، سلينجر تنها در برخي از ايالت‌هاي آمريكا شناخته‌شده است؛ برخلاف فاكنر كه در آمريكا بسيار شناخته‌شده است.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
محمد شریفی، داستان نویس و شاعر
محمد شریفی با مجموعه داستان «باغ اناری» نزدیک به دو دهه قبل به جامعه ادبی معرفی شد و در همان سال 1371 جایزه قلم زرین گردون را به خود اختصاص داد. اغلب داستان‌های این مجموعه به زبان های مختلف ترجمه شده اند.

محمود دولت آبادی از جمله کسانی است که درباره شریفی کوتاهی نکرد و داستان «وضعیت» از کتاب باغ اناری را در کانادا برای خوانندگان خواند و این نویسنده را معرفی کرد.

سال‌ها کسی از محمد شریفی خبری نداشت تا بار دیگر او با مجموعه شعر «مگر سکوت خداوند» وارد عرصه ادبیات شد. شریفی اکنون استاد زبان انگلیسی دانشگاه های رفسنجان است و همزمان دوره دکترایش را در ارمنستان می گذراند.

به زودی مجموعه داستان «باغ اناری» و رمان های «سرجوخه آمین» و «باغ خُرفه» و یک مجموعه شعر از محمد شریفی نعمت آباد در نشر آموت منتشر می‌شوند.

شریفی این روزها شعرهایش را در وبلاگش منتشر می‌کند.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
جلد اژدهاکشان و قدم بخیر و عروس بید
عروس بید مجموعه داستان، یوسف علیخانی، نشر آموت، چاپ چهارم، 192 صفحه،4000 تومان

اژدهاکشان، مجموعه داستان، یوسف علیخانی، نشر آموت، چاپ پنجم ، 176 صفحه،3500 تومان

قدم بخیر مادربزرگ من بود، مجموعه داستان، یوسف علیخانی، نشر آموت، چاپ چهارم، 112 صفحه، 2200 تومان
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
شماره 72-73 مجله بخارا منتشر شد
شماره 73-72 مجلۀ بخارا در بیش از هفتصد صفحه منتشر شد.
شماره جدید بخارا شامل مباحث: ادای دین به همایون صنعتی زاده، فلسفه، زبان شناسی، نقد ادبی، ایرانشناسی، قدم رنجه، تاریخ نشر کتاب در ایران، آویزه ها، شعر فارسی و شعر جهان، گفتگو، خاطره، گزارش، موسیقی،جغدنامه، بررسی و نقد کتاب، یاد و یادبود است، به انضمام یادنامه همایون صنعتی زاده که در این بخش مقالاتی از ابراهیم گلستان، سیروس علی نژاد، ایرج افشار، زهرا دولت آبادی، مهدخت صنعتی، شیرین صنعتی، و باستانی پاریزی را می خوانیم.
تصویر روی جلد این شماره نیز به مبتکر دایره المعارف فارسی و ناشر بیش از سه هزار عنوان کتاب و مترجم ده ها کتاب از جمله کتاب سه جلدی « کیش زرتشت» نوشتۀ مری بویس، یعنی همایون صنعتی زاده اختصاص یافته است.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
نقد «ابر صورتي»
مجموعه‌ي داستان «ابر صورتي» عليرضا محمودي ايرانمهر به عنوان سومين نشست چشمه‌ي کتاب در سراي کتاب فرهنگسراي شفق نقد مي‌شود.
اين نشست ساعت 16 روز يکشنبه، 11 بهمن‌ماه، با حضور نويسنده، اميرحسين خورشيدفر و شهريار وقفي‌پور برگزار مي‌شود.
«ابر صورتي» دومين مجموعه‌ي ‌داستان محمودي ايرانمهر و شامل 9 داستان است.
محل برگزاري نشست يادشده، يوسف‌آباد، خيابان بيست‌ويکم، پارک شفق، فرهنگسراي شفق است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
گفتگوی روزنامه بهار با عبدالرحمان عمادى
نامواژه‌هاى كهن يادگار تمدّن‌هاى كهن است
گفتگو: علی بالایی لنگرودی

برای خواندن گفتگوی کامل اینجا را کلیک کنید.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
رمان «به وقت بهشت» مجوز گرفت
«به وقت بهشت» رماني از نرگس جورابچيان مجوز انتشار گرفت و به زودی توسط نشر «آموت» به چاپ مي‌رسد.

به گفته نويسنده اثر، اين رمان كه مضموني اجتماعي، ‌عاطفي دارد، درباره مراحل تكامل يک انسان است و چهار بخش آن با نام فصل‌ها نامگذاري شده است.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، جورابچيان درباره اين رمان گفت: اين رمان درباره مراحل تكامل و تحول زندگي يک انسان است و از زبان راوي اول شخص روايت مي‌شود.

وي افزود: داستان اين كتاب با نگاهي به مضامين اجتماعي و ‌عاطفي پيرامون شخصيت اصلي همراه است و دغدغه‌هاي زندگي دختري به نام ترلان را با نگاه به وقايع پيرامونش نشان مي‌دهد.

جورابچيان اضافه كرد: همه داستان از زبان راوي اول شخص است، ولي بخشي از آن از زبان شخصي در یک نامه دنبال مي‌شود و زمان رخ دادن آن نيز سال‌هاي اخير و در شهر تهران است.

به گفته جورابچيان اين رمان 350 صفحه است و از سوي نشر «آموت» روانه بازار كتاب مي‌شود.

نرگس جورابچيان فارغ‌التحصيل رشته مترجمي زبان روسي است. از وي تاكنون چند داستان كوتاه و شعر در چند نشريات ادبي به چاپ رسيده است. جورابچيان هم‌اكنون در حال به پايان رساندن نگارش رمان دوم خود است.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
آفتاب پرست نازنین
یا نحر سنگ ها
رمان
محمدرضا کاتب

نشر ققنوس
285 صفحه
چاپ اول 1388
2200 نسخه
5500 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
ابر صورتی
مجموعه داستان
علیرضا محمودی ایرانمهر

نشر چشمه
107 صفحه
چاپ اول 1388
1750 نسخه
2300 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
نمايشگاه خاتون ميرراشد در گالري خارك
دومين نمایشگاه انفرادي عکس‌های خاتون میرراشد با عنوان "من و دريا" روز چهارشنبه، 7بهمن، ساعت 17 در گالری خارک افتتاح می‌شود.
اين عكس ها حاصل سفر او به اقیانوس آرام است كه در ابعاد 90*135 به همراه نمایش اسلاید در معرض ديد عموم قرار مي گيرد. در اين نمايشگاه طوفان و خشونت اقيانوس به تصوير كشيده مي‌شود. پيشترها نيز نمايشگاهي از اين عكاس با عنوان "آبي بيكران" در همين گالري برپاشد.اين دومين نمايشگاهي است كه ميرراشد با مضمون دريا برگزار مي كند و در واقع قسمت دوم عكس هاي سفر به اقيانوس او به شمار مي آيند.
خاتون میرراشد متولد سال 1358 است كه عكاسي را بصورت حرفه اي از سال 79 آغاز كرد. وي فارغ التحصیل ارتباطات است و از سال 79 تا 84 با ماهنامه شهرداری به عنوان دبیر سرویس عکس همکاری داشته و از سال 84 به صورت مستقل کار می‌کند .قرار است تجربه هاي سفرهاي دريايي خود را بصورت مجموعه اي مستقل منتشر كند.مراحل انتخاب عكس ها و تدوين آن به پايان رسيده و در صورت توافق با ناشر و اسپانسر روانه بازار كتاب خواهد شد.
علاقه‌مندان می‌توانند تا روز سه شنبه، 13 بهمن، از ساعت 16 تا 20 از این نمایشگاه دیدن کنند. گالری خارک در خیابان انقلاب، بین چهار راه ولیعصر و چهار راه كالج، خیابان خارك، پلاك 10 واقع شده است.شايان ذكر است اسپانسر برگزاري اين نمايشگاه كافي‌شاپ كيش‌ميش بوده است.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
تعطيلي «روايت شب» راديو فرهنگ
محسن حكيم معاني گفت: روايت شب به علت تغيير تحولات جديد در راديو فرهنگ به تعطيل شدن محكوم شد.

اين برنامه پنج سال به طور مداوم از شنبه تا پنج شنبه هر شب با نام روايت شب به روي آنتن مي رفت كه با تغيير و تحولات جديد دركنداكتور راديو فرهنگ، جايي براي روايت شب نماند.

سردبير روايت شب با بيان اين ادعا كه حذف شدن اين برنامه كارصحيحي نبود و باعث كم شدن مخاطبان راديو فرهنگ مي شود گفت: برنامه روايت شب هر چند آمار دقيقي از شنوندگان آن وجود نداشت اما برنامه‌اي بود كه در ميان مخاطبان جاي خوبي براي خود درست كرده بود و طرفداران زيادي داشت.

حكيم معاني اضافه كرد: مديران راديو فرهنگ با حذف كردن آن قطعا برنامه تهيه خواهند كرد كه بتواند جايگزين روايت شب شود مخاطبان زيادي را به خود جلب كند.

ادامه خبر
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
نشر «آموت» منتشر کرد
پنج کتاب از عبدالرحمان عمادی
«خوزستان در نامواژه های آن» ... اینجا
«لامداد» (چند جُستار از ایران) ... اینجا
«آسمانکت» (چند رسمِ مردمی) ... اینجا
«حمزه آذرک و هرون الرشید» (در آئینه دو نامه) ... اینجا
«دوازده گل بهاري» (نگاهي به ادبيات طبري و ديلمي) ... اینجا

دفتر نشر آموت - تلفن: 88827140
خرید کتاب از تمام کتابفروشی های معتبر کشور
مرکز پخش ققنوس - تلفن: 66408640
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
گاهشماری در بالا طالقان
(یادنامه عاشورا قدیم مهران)
به گزارش علی بالایی لنگرودی

انتشارات همگامان چاپ
34 صفحه
چاپ اول 1388
1000 نسخه
1200 تومان


علاقمندان برای تهیه این کتاب می توانند به کتابفروشی طهوری، روبه روی دانشگاه تهران مراجعه کنند
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
کتاب آذر
مجموعه داستان
علی خدایی

نشر چشمه
99 صفحه
چاپ اول 1388
2000 نسخه
2200 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
روباه و لحظه‌های عربی
مجموعه داستان
مرتضا کربلایی‌لو

نشر افراز
چاپ اول
96 صفحه
1100 نسخه
2200 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
مجموعه داستان «عروس بید» مجوز گرفت
«عروس بيد» سومين مجموعه داستان يوسف عليخاني به زودي توسط نشر «آموت» روانه بازار كتاب مي‌شود.

این مجموعه داستان، 192 صفحه و شامل 10 داستان کوتاه است.

«پناه بر خدا»، «آقای غار»، «هراسانه»، «پنجه»، «رتیل»، «جان قربان»، «عروس بید»، «مرده گیر»و «بیل سر آقا و پیر بی‌بی» نام داستان‌هاي اين كتاب است.

ادامه خبر ... اینجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
محمد ايوبي؛ بومي‌نويسی جنوبی
يوسف عليخاني از درگذشت محمد ايوبي ابراز تاسف كرد و او را نويسنده‌اي بومي‌نويس دانست كه پنهان‌كاري نداشت و آثارش سرشار از فرهنگ مردم جنوب كشور بود و با اعتقاد به مردم‌دوستي، اين‌گونه نوشتن را تا دم مرگ ادامه ‌داد.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، عليخاني، درباره ويژگي‌هاي آثار محمد ايوبي ‌نويسنده تازه درگذشته ايران گفت: ايوبي، جنوب را براي نوشتن انتخاب كرده بود و به اين انتخاب آنقدر اهميت مي‌داد كه در نام سه كتاب «جنوب سوخته»، «اندوه جنوبي» و «آواز طولاني جنوب» نيز نام «جنوب» ديده مي‌شود.

نويسنده «قدم‌بخير مادربزرگ من بود» در ادامه با اشاره به پشتكار ايوبي در نوشتن توضيح داد: او از جمله نويسندگاني بود كه با استناد به فعاليت چند سال اخيرش، تا دم مرگ نوشت. احساس هميشگي‌ام اين بود كه اگر ايوبي توان مبارزه سياسي داشت، يك مبارز سياسي مي‌شد؛ ‌نه نويسنده‌اي به نام محمد ايوبي. اما گويا او در جواني تصميم گرفته بود نويسنده شود. تا از مردم و فرهنگ جنوب بنويسد و به همين دليل تا روزهاي پاياني زندگي‌اش بر اين تصميم خود اصرار ورزيد.

نويسنده «اژدها‌كشان» با اشاره به آن دسته از نويسندگان ايراني كه دغدغه نوشتن براي مردم در آثارشان است، گفت: هميشه احساس كردم كه نويسندگان و هنرمنداني مانند عدنان غريفي، ‌احمد محمود، محمد ايوبي، ناصر تقوايي، نجف دريا‌بندري، صفدر تقي‌زاده و شايد خيلي‌هاي ديگر، نسلي بودند كه به مردم اعتقاد داشتند.

وي در ادامه با اشاره به ارتباط اين نويسنده با نسل جوان توضيح داد: نكته‌اي در ارتباط ايوبي با نسل جوان جالب بود؛ چرا كه او با جوانان زندگي مي‌كرد و سايتي مانند «خزه» كه از 6،‌7 سال گذشته براي جوانان تاسيس شده، زير نظر ايوبي اداره مي‌شد؛‌ ولي او هيچ‌گاه از جوانان ننوشت.

اين تقديرشده جايزه ادبي جلال آل‌احمد، همچنين اضافه كرد: البته من پاسخ خود را در يكي از نوشته‌هايش يافتم كه گفته بود: «اما متاسفانه در كار جوان‌ترهاي خوزستان خبري از خوب خواندن، خوب ديدن و درك كردن زمان، ديده نمي‌شود.»

عليخاني با اشاره به سخني از اين نويسنده فقيد در گفت‌وگويي با خبرگزاري «ايبنا» تصريح كرد: باز استناد مي‌كنم به گفت‌و‌گوی ايوبي با «ايبنا»، آن موقع كه نامزد دريافت جايزه جلال بود و جايي در حرف‌هايش به احمد محمود اشاره كرده و گفته: «محمود بیش‌تر قرباني ظلم برخی اهالي فرهنگ بود تا اهالي سياست؛ و به همين دليل در كمتر جشنواره‌اي از او قدرداني شد.»

درباره این عکس: محمد ایوبی و محمود طیاری در تشییع جنازه منوچهر آتشی
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
حکایت حروف
نمایشگاه نقاشی فیروز شافعی

نگارخانه دی
از 25 تا 30 دی 88
افتتاح: جمعه ساعت 4 بعدازظهر

مکان: خیابان نیاوران - ابتدای پاسداران - تنگستان چهارم - کوچه ناز 1 - بن بست ترانه - پلاک 3
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
یک عکس تاریخی
از راست: علی بلوکباشی، محمدامین ریاحی، ضیاءالدین سجادی، کیکاووس جهانداری، نورانی وصال، مجتبی مینوی، محمدتقی دانش پژوه، مهدی محقق، عبدالرحمان عمادی، اصغر مهدوی، حبیب یغمایی و جعفر شهیدی

منبع: شماره 71 بخارا صفحه 81 خرداد و شهریور 1388 (ویژه محمدامین ریاحی)

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
پنج كتاب از عبدالرحمان عمادي منتشر شد
«دوازده گُل بهاري» (نگاهي به ادبيات ديلمي و طبري)، «آسمانكَت» (چند رسم مردمي)، «لامداد» (چند جُستار از ايران)، «حمزه آذرك و هرون الرشيد عباسي» (در آيينه‌ي دو نامه)، «خوزستان در نامواژه‌هاي آن»

نخستين كتاب‌هاي «عبدالرحمان عمادي» 84 ساله، پيشكسوت ايران‌شناسي و نخستين كتاب‌هاي نشر «آموت» منتشر شدند.

درباره پنج کتاب ...آموت و ایسنا و فارس

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
«دوازده گل بهاری» مجوز گرفت
کتاب دوازده گل بهاری (نگاهی به ادبیات دیلمی و طبری) نوشته «عبدالرحمان عمادی» تا چند روز آينده از سوي نشر «آموت» منتشر مي‌شود. عمادي در اين كتاب به وجوه گوناگون ادبيات ديلمي پرداخته. وي فرهنگ فولكلور را فرهنگ رسمي ايراني مي‌داند.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، عبدالرحمان عمادي در اين كتاب به بخش‌هايي از ادبيات جدي، قصه‌هاي بومي و نيز فرهنگ فولكلور مردم ديلم و طبرستان قديم كه همان مردمان حاشيه كوهستان البرز هستند، پرداخته.

عمادي درباره اين كتاب به «ايبنا» گفت: «دوازده گل بهاري» كه نام اين كتاب قرار گرفته، نام قصه‌اي قديمي است درباره اينكه بهار، با دوازده گل بهاري آغاز مي‌شود و اين دوازده گل از نگاه يك دختري دم‌بخت شناسايي مي‌شود.

وي اضافه كرد: در دوره‌هايي و در البته كتاب‌هايي مانند «حدود‌العالم» نام همه مناطق دامنه‌اي كوهستان البرز، ديلمستان بوده و خود مردم ديلم ادبياتشان را ديلمي مي‌گفتند.

اين نويسنده همچنين افزود: در اين كتاب همچنين شعر «اسكندر و دارا» بررسي شده كه باز هم مبتني بر ادبيات اين منطقه و شعر و ادب ديلمي است كه ابعاد مختلفي از شعر و تاريخ و فرهنگ ايراني و ديلمي در آن وجود دارد.

اين پژوهشگر پيشكسوت با بيان جايگاه اصلي فولكلور و اينكه اين فرهنگ، بن‌مايه عمده فرهنگ و تمدن هر ملتي است، توضيح داد: فولكلور، فرهنگ رسمي ايران است و به هيچ عنوان از تاريخ و تمدن و مليت ايراني جدا نيست. بن‌مايه‌هاي اصلي فرهنگ‌ها در ادبيات مردمي آنها نهفته و ريشه‌دار است.

عمادي همچنين شاهنامه فردوسي را نيز كتابي شكل‌يافته با فرهنگ فولكلور توصيف كرد و گفت: شاهنامه فردوسي در حقيقت گفته دهقانان است؛ در واقع دهقان حافظ و راوي روايات قصه‌هاي شاهنامه بوده و به همين دليل، شاهنامه يكي از مظاهر فرهنگ عميق فولكلور ايراني است.

وي اضافه كرد: در اساطير يونان، حلقه‌هاي فرهنگ، ادبيات و فرهنگ مردمي است و غير از اين هم هيچ چيز درست نيست. چرا كه اگر فرهنگ به اين سمت اصيل و مردمي نرود،‌ نابود مي‌شود.
اين نويسنده به مقاله‌اي در اين كتاب اشاره كرد و گفت: در اين كتاب، مقاله‌اي با نام «اور ور» آمده. «اور» در فرهنگ قديمي ايراني يعني ايزد بانو و فرشته مادينه و «ور» معني «بر» مي‌دهد كه به معني نباتات، سبزي‌هاي خوردني و هر چيز روييدني مفيد است.

وي درباره نقدي كه بر معاني يك دوبيتي از قابوسنانه در اين كتاب نوشته نيز توضيح داد: در قابوسنامه يك دو بيتي، سروده قابوس‌بن‌وشمگير داريم. اين شعر در يادنامه مرحوم غلامحسين يوسفي آمده. در اين دوبيتي، يازده مثل آمده كه نشانگر مفهومي از نوعي پيوستگي فرهنگي و عميق اين منطقه و غناي آن است.

عبدالرحمان عمادی، وکیل بازنشسته دادگستری و متولد 1304 رودسر است.

پس از انتشار بیش از 60 مقاله در مجموعه خطابه‌های نخستین کنگره تحقیقات ایرانی، مجله راهنمای کتاب، فرهنگ ایران‌زمین، مجله آینده، گیلان‌نامه، گیله‌وا و یغما در طول40 سال گذشته، تصمیم به انتشار مجموعه مقالات پراکنده خود گرفته است.

این محقق و ایرانشناس علاوه بر کتاب «دوازده گل بهاری»، چهار کتاب «خوزستان در نامواژه‌های آن»، «لامداد؛ چند جستار از ایران»، «حمزه آذرک و هرون‌الرشید؛ در آیینه دو نامه» و «آسمانکت؛ چند رسم مردمی» را توسط نشر«آموت» در دست چاپ دارد.

کتاب دوازده گل بهاری (نگاهی به ادبیات دیلمی و طبری) نوشته «عبدالرحمان عمادی» دربرگيرنده هشت مقاله با نامهاي دوازده گل بهارى، شعرى ديلمى درباره جغرافياى تاريخى ايران زمين، گوشه‌اى از ادبيات و لغات طبرى، ديلمى، چند واژه كهن و ايرانى بجا براى اصطلاحات صيفي‌كارى و كشت و توسعه نباتات جاليزى، داستانى از اسكندر و دارا در دو شعر كهن طبرى و ديلمى، كشف معناهاى يك دوبيتى ديلمى، طبرى در قابوسنامه با يازده مثل ديلمى است.

در پایان کتاب دوازده گل بهاری، فهرستی از 61 مقاله نوشته عبدالرحمان عمادی نیز منتشر شده.

اين كتاب 192 صفحه‌اي از سوي نشر «آموت» منتشر خواهد شد.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
«آسمانکت» منتشر شد
http://media.isna.ir/oldcontent?n=pics/1388/10/Art/178.jpg 
«آسمانکت» (چند رسم مردمی) نوشته «عبدالرحمان عمادی» در 210 صفحه به وسیله نشر آموت منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل پنج مقاله: (شعری هخامنشی درباره آفرینش شادی برای مردم که نوزده بار در سرخط نوشتارهای هخامنشیان بازگوئی شده، آسمانکت، آب استه در کوهستان طبرستان، ستایش رام یا لام در دیلم؛ نشانه هائی از ستایش عنصر و کدو زنی) است.

«آسمانكت» به معناي صاعقه است و در اين كتاب نام يكي از رسم هايي كهن هست كه مردم ايران بدان اعتقاد داشتند. رعد و برق در قديم، نمونه بسيار بزرگي از هشدار خداوند بوده و مورد توجه بيشتر مذاهب دنيا قرار مي‌گرفته است. البته عده‌اي هم معتقد بودند كه وقتي صاعقه مي‌آيد، قدرت پادشاهي و نيرومندي را به گروهي خاص اعطا مي‌كند.
مذاهب مختلف «آسمانكت» را به زبان خودشان روايت كرده‌اند؛ ‌ضمن آ‌نكه اين موضوع همواره مورد بحث و توجه بوده و جنبه‌هاي مختلفي را بيان مي‌كرده است.
اين كتاب در قالب مقالاتي به بررسي لايه‌هاي معنايي و‌ رمزي واژه‌ها و اصطلاحاتي از زبان كهن فارسي و سروده‌هاي كهن ايراني پرداخته است.
مقاله ديگر اين كتاب «كدوزني» است كه جشني در زمان صفويان در شمال ايران بوده؛ به اين ترتيب كه كدويي مزين را در جايي آويزان مي‌كردند و با اسب دور آن مي‌گشتند و به آن تير مي‌زدند. در اين مقاله معناهاي متفاوت و رمزي اين رسم بررسي شده است.
«آب استه» و ستايش آب و باروري، مقاله ديگري از اين كتاب است كه در آن ستايش جشن و دعايي براي آب خواهي و ستايش آب بررسي شده. در اين مقاله به معناي اين واژه در الواح سومر نيز نگاهي شده است
كتاب «آسمانكَت (چند رسم مردمي)» 210 صفحه است و با قيمت 4000 تومان به وسيله نشر «آموت» منتشر شده است.


* یادداشت ایوب بی نیاز درباره «آسمانکت» در روزنامه ایران

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
«لامداد» منتشر شد
http://media.isna.ir/oldcontent?n=pics/1388/10/Art/178.jpg 
کتاب "لامداد" (چند جُستار از ایران) نوشته عبدالرحمان عمادی در 245 صفحه توسط نشر آموت منتشر شد.

اين كتاب با بررسي ويژگي‌هاي فرهنگي و ‌ادبيات مردم ايران، بخشي از فرهنگ عامه را با توجه به ريشه‌شناختي برخي واژه‌هاي كهن ايراني در قالب مقالاتي بازگو كرده است.

به گزارش خبرگزاری كتاب ايران(ايبنا)، «لامداد»(چند جستار از ايران)، نوشته عبدالرحمان عمادي است كه در آن بن‌مايه‌هاي مبتني بر فرهنگ عامه در مناطقي از ايران و با رويكرد به چگونگي فرهنگ عامه، در قالب 16 مقاله بررسي شده است.

عمادي درباره «لامداد» تازه‌ترين كتابش گفت: مقالات اين كتاب بر پايه بخش ديگري از تحقيقاتم در فرهنگ و ادبيات كهن ايراني است كه موضوعات مربوط به فرهنگ عامه، خصوصا در نواحي شمالي ايران، با دقت نظر واكاوي و موشكافي شده‌اند.

اين پژوهشگر درباره اهميت يكي از مقاله‌هاي اين كتاب افزود: «قاعده بود و نبود حرف «ر» در میانه گروهی از واژه‌های ایرانی»‌ از جمله مقالات مهم اين كتاب است كه براي زبانشناسان منبعي قابل رجوع است؛ چرا كه در اين مطلب بيان شده كه حذف حرف «ر» در بسياري موارد براساس تقليد، تخفيف و يا تقليد نيست و دلايل ديگري دارد.

عمادي در آغاز بخش «دو واژه‌نامه از گويش‌هاي ايراني؛ يزدي و همداني» نوشته: «در سرزمين باستاني ايران عرف و عادت، نمونه‌اي‌ست از فرهنگ بومي و مردمي، ‌كه برجسته‌ترين شاخه آن،‌ واژه‌ها و مثل‌ها و شعر‌ها و داستان‌هايند كه با گويش مردم هر ديار زنده و پايدار مانده، براي شناسنامه كشور ما و زبان فارسي، ‌با فروتني شهرستاني، ‌ياور و يار، و براي فرهنگدوستان، ‌از جمله سعادت‌ها هستند كه به يادگار مانده‌اند.»

عمادي همچنين در بخش پاياني كتاب با نام «ابوشكور بلخي و ناصرخسرو در چند شعر و عقايد قديم ايراني» به بررسي معاني و برخي واژه‌هاي كهن در اشعاري از اين شاعران پرداخته است.

او اين لغات را با تحقيق در معاني متفاوتي از آن‌ها و همچنين ريشه‌يابي اين واژگان در زبان‌هاي كهن ايراني و عربي بيان كرده است.
«جلندی بل کرکرانک»، «تربیز؛ نام و لغت ایرانی و قدیم دیگری از تبریز»، «پیشینه نام جوبار و بارز در کرمان از زمان اردشیر بابکان»، «پیشینه دیرپای برنج»، «یک بیت شعر منسوب به فریدون و نکته‌هایی نویافته درباره منوچهر»، «قاعده بود و نبود حرف «ر» در میانه گروهی از واژه‌های ایرانی»،‌ «نام‌های دریاچه اورمیه»،‌ «مینو نشان»،‌ «گز»،‌ «دو واژه‌نامه از گویش‌های ایرانی: یزدی و همدانی»،‌ «پرندگان ایران»، «شناسايی پنج فهلوی کهن»، «یغما و عقاید قدیم ایرانی»، «مریم دسیه»، «لتیر لغتی قدیم و ناشناخته در قلمرو گیل و دیلم» و «ابوشکور بلخی و ناصرخسرو در چند شعر و عقايد قديم ايراني» نام 16 مقاله درج شده در اين كتاب است.

لامداد (چند جستار از ايران)، نوشته عبدالرحمان عمادي، پاييز امسال (88) در 240 صفحه به شمارگان 1100 نسخه و قیمت 5000 تومان، از سوي نشر «آموت» روانه بازار نشر شد.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com