تادانه

انتشارات روشا
از این همه جا
(رمان)
تکین حمزه لو

انتشارات روشا
چاپ سوم 1387
335 صفحه
4200 تومان
3000 نسخه


کلاس اولی ها / چهار جلدی
(جشن شکوفه ها – قانون در مدرسه – بهداشت در مدرسه – تکلیف شب)
نویسنده: تکین حمزه لو
تصویرگر: پرین حمزه لو

انتشارات روشا
چاپ اول 1386
هر جلد 24 صفحه
هر جلد 550 تومان
5500 نسخه


دلهای بیدار
(نویسنده در آغوش نور)
نوشته بتی جین ایدی
ترجمه شهناز مجیدی

انتشارات روشا
چاپ اول 1386
232 صفحه
2000 نسخه
3000 تومان


خاطره
جودی فیلدینگ
ترجمه شهناز مجیدی

انتشارات روشا
405 صفحه
چاپ اول 1386
3000 نسخه
3600 تومان


هری پاتر
و شاهزاده دو رگه (دو جلدی)
جی کی رولینگ
ترجمه شهناز مجیدی

انتشارات روشا
3000 نسخه
قیمت دوره 6200 تومان


چرا مریخ و ونوس با هم برخورد می کنند؟
(در تکمیل کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی)
جان گری
ترجمه مریم رشیدی مهرآبادی

انتشارات روشا
320 صفحه
چاپ اول 1388
5000 تومان
2000 نسخه


حافظ (میزان متین در شناخت حق)
ارسلان فرزاد

انتشارات روشا
400 صفحه
چاپ اول 1388
2000 نسخه
7000 تومان


انتشارات روشا
شهرک ژاندارمری – بلوار مرزداران – خیابان ایثار – کوچه مهر – پلاک 4 – واحد 7
تلفن 44253894 Info_rosha@yahoo.com

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment