تادانه

«لامداد» منتشر شد
http://media.isna.ir/oldcontent?n=pics/1388/10/Art/178.jpg 
کتاب "لامداد" (چند جُستار از ایران) نوشته عبدالرحمان عمادی در 245 صفحه توسط نشر آموت منتشر شد.

اين كتاب با بررسي ويژگي‌هاي فرهنگي و ‌ادبيات مردم ايران، بخشي از فرهنگ عامه را با توجه به ريشه‌شناختي برخي واژه‌هاي كهن ايراني در قالب مقالاتي بازگو كرده است.

به گزارش خبرگزاری كتاب ايران(ايبنا)، «لامداد»(چند جستار از ايران)، نوشته عبدالرحمان عمادي است كه در آن بن‌مايه‌هاي مبتني بر فرهنگ عامه در مناطقي از ايران و با رويكرد به چگونگي فرهنگ عامه، در قالب 16 مقاله بررسي شده است.

عمادي درباره «لامداد» تازه‌ترين كتابش گفت: مقالات اين كتاب بر پايه بخش ديگري از تحقيقاتم در فرهنگ و ادبيات كهن ايراني است كه موضوعات مربوط به فرهنگ عامه، خصوصا در نواحي شمالي ايران، با دقت نظر واكاوي و موشكافي شده‌اند.

اين پژوهشگر درباره اهميت يكي از مقاله‌هاي اين كتاب افزود: «قاعده بود و نبود حرف «ر» در میانه گروهی از واژه‌های ایرانی»‌ از جمله مقالات مهم اين كتاب است كه براي زبانشناسان منبعي قابل رجوع است؛ چرا كه در اين مطلب بيان شده كه حذف حرف «ر» در بسياري موارد براساس تقليد، تخفيف و يا تقليد نيست و دلايل ديگري دارد.

عمادي در آغاز بخش «دو واژه‌نامه از گويش‌هاي ايراني؛ يزدي و همداني» نوشته: «در سرزمين باستاني ايران عرف و عادت، نمونه‌اي‌ست از فرهنگ بومي و مردمي، ‌كه برجسته‌ترين شاخه آن،‌ واژه‌ها و مثل‌ها و شعر‌ها و داستان‌هايند كه با گويش مردم هر ديار زنده و پايدار مانده، براي شناسنامه كشور ما و زبان فارسي، ‌با فروتني شهرستاني، ‌ياور و يار، و براي فرهنگدوستان، ‌از جمله سعادت‌ها هستند كه به يادگار مانده‌اند.»

عمادي همچنين در بخش پاياني كتاب با نام «ابوشكور بلخي و ناصرخسرو در چند شعر و عقايد قديم ايراني» به بررسي معاني و برخي واژه‌هاي كهن در اشعاري از اين شاعران پرداخته است.

او اين لغات را با تحقيق در معاني متفاوتي از آن‌ها و همچنين ريشه‌يابي اين واژگان در زبان‌هاي كهن ايراني و عربي بيان كرده است.
«جلندی بل کرکرانک»، «تربیز؛ نام و لغت ایرانی و قدیم دیگری از تبریز»، «پیشینه نام جوبار و بارز در کرمان از زمان اردشیر بابکان»، «پیشینه دیرپای برنج»، «یک بیت شعر منسوب به فریدون و نکته‌هایی نویافته درباره منوچهر»، «قاعده بود و نبود حرف «ر» در میانه گروهی از واژه‌های ایرانی»،‌ «نام‌های دریاچه اورمیه»،‌ «مینو نشان»،‌ «گز»،‌ «دو واژه‌نامه از گویش‌های ایرانی: یزدی و همدانی»،‌ «پرندگان ایران»، «شناسايی پنج فهلوی کهن»، «یغما و عقاید قدیم ایرانی»، «مریم دسیه»، «لتیر لغتی قدیم و ناشناخته در قلمرو گیل و دیلم» و «ابوشکور بلخی و ناصرخسرو در چند شعر و عقايد قديم ايراني» نام 16 مقاله درج شده در اين كتاب است.

لامداد (چند جستار از ايران)، نوشته عبدالرحمان عمادي، پاييز امسال (88) در 240 صفحه به شمارگان 1100 نسخه و قیمت 5000 تومان، از سوي نشر «آموت» روانه بازار نشر شد.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com