تادانه

«دوازده گل بهاري» منتشر شد
«دوازده گل بهاري» (نگاهي به ادبيات طبري و ديلمي) نوشته «عبدالرحمان عمادي» در 191 صفحه به وسيله نشر «آموت» منتشر شد.

بررسي قصه‌هاي بومي و فولكلور مردم ديلم و طبرستان قديم (مردم حاشيه كوهستان البرز) و نگاهي به بن‌مايه‌هاي زبانشناسي ادبيات و لغات طبري-ديلمي، از موضوعاتي است كه عبدالرحمان عمادي در كتاب «دوازده گل بهاري» به آن‌ها پرداخته است.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، عمادي در اين كتاب با نگاهي به ابعادي از واژه‌شناسي و سير تحول برخي لغات كهن ايراني در فرهنگ طبري، ديلمي، بخشي از ادبيات و واژگان آن را بررسي كرده است.

اين پژوهشگر پيشكسوت درباره جايگاه اصلي فرهنگ فولكلور و اينكه اين فرهنگ، بن‌مايه عمده فرهنگ و تمدن هر ملتي است گفته: فولكلور، فرهنگ رسمي ايراني است. اين فرهنگ از تاريخ و تمدن و مليت ايراني جدايي‌ناپذير است؛ چراكه بن‌مايه‌هاي اصلي آن در ادبيات مردمي، نهفته و ريشه‌دار است.

وي در اين كتاب مقاله‌اي با نام «كشف معناهاي يك دوبيتي ديلمي -طبري در قابوسنامه با يازده مثل» دارد.

به گفته عمادي اين شعر سروده قابوس‌بن‌وشمگير است و در يادنامه مرحوم غلامحسين يوسفي آمده. در اين دوبيتي، يازده مثل آمده كه نشانگر نوعي پيوستگي فرهنگي و عميق در اين منطقه و غناي آن است.

«دوازده گل بهاري»، «شعري ديلمي درباره جغرافياي تاريخي ايران زمين»، «گوشه‌اي از ادبيات و لغات طبري-ديلمي»، «چند واژه كهن و ايراني به‌جا و براي صيفي كاري و كشت و توسعه نباتات جاليزي»، «داستاني از اسكندر و دارا در دو شعر كهن طبري و ديلمي»، «كشف معناهاي يك دوبيتي طبري-ديلمي در قابوسنامه با يازده مثل ديلمي»، «اين دوبيتي طبري چگونه دو بيتي ديلمي نيز مي‌تواند باشد؟»، «نوروز بل ديلمي»، «نمونه‌هايي از افروختن آتش نوروزي درقديم»، «هازاتي»، «نمونه‌هاي چندي از پيشينه قرباني در عقايد قديم هند و ايراني»، «آزادي، بي‌قرباني بدست نمي‌آيد»و «معناي ديگري از هازاتي: قرباني در فرهنگ عرفاني ايراني» از مقاله‌هاي اين كتاب است.

كتاب «دوازده گل بهاري (نگاهي به ادبيات ديلمي و طبري)، نوشته عبدالرحمان عمادي، در 191 صفحه و قیمت 4000 تومان به شمارگان 1100 نسخه از سوي نشر «آموت» منتشر شده و طرح روي جلد آن اثر جواد آتشباري است.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment