تادانه

«حمزه آذرک و هرون‌الرشید» منتشر شد
http://media.isna.ir/oldcontent?n=pics/1388/10/Art/178.jpg 
کتاب "حمزه آذرک و هرون‌الرشید (در آیینه دو نامه)" تالیف عبدالرحمان عمادی توسط نشر آموت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب درباره قیام حمزه آذرک سیستانی علیه هرون‌الرشید عباسی و ترجمه نامه‌هایی است که بین هارون و حمزه مبادله شده است.

به اعتقاد نویسنده، جنبه ایرانی بودن قیام آذرک از قیام ابومسلم بیشتر بود چرا که قیام ابومسلم خلافت را به دست بنی‌عباس داد ولی آذرک جهان‌بینی و نظریه داشت و معتقد بود باید خود مردم در سرنوشتشان دخیل باشند.

وی با نام خوارج در سال 170 علیه عباسیان قیام کرد. این قیام که چند سالی بعد از قیام ابومسلم خراسانی شکل گرفت، به جنگهای مفصلی منجر شد که در همه آنها هارون الرشید عباسی از سپاه ایران شکست خورد.

در این کتاب آشکار می‌شود که ایرانیان آن موقع اهل کتاب بودند با اصل اسلام مخالفتی نداشتند و مخالفتشان با کسانی بود که خودشان را خلیفه می‌دانستند و در حقیقت امویان و عباسیان را مسلمان قلمداد نمی‌کردند.

"نسخه نامه هرون‌الرشید"، "خوارج و حمزة‌بن‌آذرک"و "سخنى چند درباره ماجراى حمزه از نقطه‌نظر حقوقى، سیاسى و اجتماعى" از عناوین چند بخش این کتابند.

"پیوست مهم"(سندى از صدر اسلام براى انگیزه جنبشهاى ایرانیان بر ضد امویان و عباسیان)، "پیمان شیز در آغاز اسلام ایران"، "پیمان شیز در سیستان" و "اندکى پس از پیمان شیز در آذربایجان از همان زمان چه بر سر آذربایجانی‌ها آوردند؟"از دیگر مطالب این کتاب به شمار می‌روند.

"حمزه آذرک و هرون‌الرشید (در آیینه دو نامه)" 96 صفحه است به وسیله نشر آموت منتشر شده است.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
«خوزستان در نام‌واژه‌هاي آن» منتشر شد
http://media.isna.ir/oldcontent?n=pics/1388/10/Art/178.jpg 
«خوزستان در نام‌واژه‌هاي آن» نوشته عبدالرحمان عمادی در 452 صفحه از سوی نشر «آموت» منتشر شد.

نويسنده در اين كتاب ضمن ريشه‌شناسي برخي واژه‌هاي كهن، شناسنامه فرهنگي خوزستان را در پيوند با نام‌واژه‌هاي ايراني بررسي كرده است.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) «خوزستان در نام‌واژه‌هاي آن» دربرگيرنده 11 مقاله درباره ساختار و بن‌مايه‌هاي معنايي تعداد بسياري از واژه‌هاي كهن ايراني از دوران باستان است.

عمادي در مقدمه كتاب كه آن را «پيشيادكرد» نام گذاشته، ‌آورده: «نامواژه‌ها اگر خوب شناخته شوند، گزارشگر سرگذشت خويش‌اند. آن سال‌ها، زماني بود كه بلندگوها و مهره‌هاي نيروهاي بيگانه فرمانروا، كم‌كم زمزمه‌هاي صدامي‌وار خود مبني بر عربي بودن خوزستان و خليج فارس و چند جزيره آن جا را در گوشه و كنار بلندتر و بي‌پرواتر كرده بودند. اگر خواننده، خواهنده اين رشته از پژوهش باشد، گزارش‌ها را از زبان نامواژه‌هاي شوش، شوشتر، اهواز، خوز، هوز، خواهد شنيد كه آن خاموشان سخندان گر چه نقش دفتر روزگارند، اما زبان رسا و جاندار و پربار و گويايي دارند..»

در بخش آغازين كتاب با نام «يادداشتي از نويسنده كتاب ديار شهرياران» نيز آمده: «ريشه‌شناسي لغات و اعلام جغرافيايي سرزمين خوزستان، بدون مطالعات تطبيقي واژه‌شناسي ساير نقاط ايران زمين و بدون آگاهي از روايات و افسانه‌ها و اساطير اقوام هند و ايراني و ساكنان دشت خوزستان و جلگه بين‌النهرين از قديم‌ترين زمان‌ها، و بدون توجه به آنچه بر اين اقوام كهن گذشته و منشا اعتقادات و روش‌هاي زندگي و حركت و فعاليت و بيم و اميد آنها بوده است، ممكن نيست.»

«يادداشتي از نويسنده كتاب ديار شهرياران»، «خوزستان در نام‌واژه‌هاي آن»، «شوش، شوشتر=تستريا(تشتر)»، «اهواز-خوز- هوز» و «يادآوري»، از بخش‌هاي مختلف اين كتاب اند.

«سرودي فارسي از ابونواس اهوازي» و «بدو و خليج فارس و جزيره‌هايش» از مطالب پاياني اين كتاب به شمار مي‌آيند.

صفحه 349 تا 411 كتاب «خوزستان(در نام‌واژه‌هاي آن)» نيز به عكس‌هايي از ظروف سفالين و نقش برجسته‌هاي متعلق به هزاره‌هاي قبل از ميلاد اختصاص دارد.

در فصل «اهواز، خوز و هوز» اين كتاب، به بررسي معناهاي مختلف لغت اهواز و ريشه‌هاي آن در زبان‌هاي متفاوت ايران باستان پرداخته شده.

«معناي بنيادين اهواز و خوزستان»، «اهواز و خوز، هر دو يك لغت ايراني است»، «اهواز در كتب قدما»، «اوج و خوج نام پهلوي خوز و هوز و خوشاك»، «هوج و هوژ هم به معناي خوش، ‌خوز و هوز است»، «‌پيوند خوز و هوز با شكر و نيشكر» و.. از مطالب مختلف اين بخش كتابند.

«پيوند رام» نيز فصلي خواندني از اين اثر تحقيقي است و به مقالات «نام رام در واژه‌ها و بر سر جاها»، «عيد رام و عيد باد» و چند مطلب ديگر اختصاص دارد.

به گفته عمادي «رام» به معناي خدا و ايزد در زبان‌هاي قديمي فارسي است.

شعري از «ابونواس» و تفسيري بر آن و نيز شعري از مولف با نام «بدو و جزاير سه‌گانه جنوب» نيز در دو بخش پاياني كتاب به چاپ رسيده كه در آن تفاوت‌هاي اقوام «بدو» و «عرب» بيان شده است.

عبدالرحمن عمادي، حقوقدان، متولد بهمن 1304 خورشيدي در روستالي «اي ني» اشكور در خانواده‌اي از طايفه سادات ديلماني، از نوادگان مشاهير ديلمي به دنيا آمد.

عمادي پس از تحصيل در مكتب‌خانه روستا، روانه رودسر، ‌رشت و قزوين شد و تحصيلات متوسطه را در اين شهرها گذراند. وي در زمان حكومت مصدق(1331) موفق به دريافت ليسانس قضايي از دانشگاه تهران شد.

عمادي همزمان با وكالت؛ به پژوهش در مباحث ايرانشناسي روي آورد كه بخشي از مقالاتش طي نيم قرن گذشته در مجلات معتبر منتشر شده اند.

«خوزستان در نام‌واژه‌هاي آن» نوشته عبدالرحمان عمادي در 452 صفحه‌، قيمت 9000 تومان و به شمارگان 1100 نسخه از سوي نشر «آموت» منتشر شد.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
«دوازده گل بهاري» منتشر شد
«دوازده گل بهاري» (نگاهي به ادبيات طبري و ديلمي) نوشته «عبدالرحمان عمادي» در 191 صفحه به وسيله نشر «آموت» منتشر شد.

بررسي قصه‌هاي بومي و فولكلور مردم ديلم و طبرستان قديم (مردم حاشيه كوهستان البرز) و نگاهي به بن‌مايه‌هاي زبانشناسي ادبيات و لغات طبري-ديلمي، از موضوعاتي است كه عبدالرحمان عمادي در كتاب «دوازده گل بهاري» به آن‌ها پرداخته است.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، عمادي در اين كتاب با نگاهي به ابعادي از واژه‌شناسي و سير تحول برخي لغات كهن ايراني در فرهنگ طبري، ديلمي، بخشي از ادبيات و واژگان آن را بررسي كرده است.

اين پژوهشگر پيشكسوت درباره جايگاه اصلي فرهنگ فولكلور و اينكه اين فرهنگ، بن‌مايه عمده فرهنگ و تمدن هر ملتي است گفته: فولكلور، فرهنگ رسمي ايراني است. اين فرهنگ از تاريخ و تمدن و مليت ايراني جدايي‌ناپذير است؛ چراكه بن‌مايه‌هاي اصلي آن در ادبيات مردمي، نهفته و ريشه‌دار است.

وي در اين كتاب مقاله‌اي با نام «كشف معناهاي يك دوبيتي ديلمي -طبري در قابوسنامه با يازده مثل» دارد.

به گفته عمادي اين شعر سروده قابوس‌بن‌وشمگير است و در يادنامه مرحوم غلامحسين يوسفي آمده. در اين دوبيتي، يازده مثل آمده كه نشانگر نوعي پيوستگي فرهنگي و عميق در اين منطقه و غناي آن است.

«دوازده گل بهاري»، «شعري ديلمي درباره جغرافياي تاريخي ايران زمين»، «گوشه‌اي از ادبيات و لغات طبري-ديلمي»، «چند واژه كهن و ايراني به‌جا و براي صيفي كاري و كشت و توسعه نباتات جاليزي»، «داستاني از اسكندر و دارا در دو شعر كهن طبري و ديلمي»، «كشف معناهاي يك دوبيتي طبري-ديلمي در قابوسنامه با يازده مثل ديلمي»، «اين دوبيتي طبري چگونه دو بيتي ديلمي نيز مي‌تواند باشد؟»، «نوروز بل ديلمي»، «نمونه‌هايي از افروختن آتش نوروزي درقديم»، «هازاتي»، «نمونه‌هاي چندي از پيشينه قرباني در عقايد قديم هند و ايراني»، «آزادي، بي‌قرباني بدست نمي‌آيد»و «معناي ديگري از هازاتي: قرباني در فرهنگ عرفاني ايراني» از مقاله‌هاي اين كتاب است.

كتاب «دوازده گل بهاري (نگاهي به ادبيات ديلمي و طبري)، نوشته عبدالرحمان عمادي، در 191 صفحه و قیمت 4000 تومان به شمارگان 1100 نسخه از سوي نشر «آموت» منتشر شده و طرح روي جلد آن اثر جواد آتشباري است.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
کارگاه قصه نویسی «ناهید طباطبایی»
آموزشگاه آزاد ویژه
روزهای دوشنبه 9 تا 11 صبح
علاقمندان برای نام نویسی با تلفن 88733674 تماس بگیرند

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
نمایشگاه نقاشی «رضا هدایت»
نگارخانه مهروا
نمایشگاه نقاشی «رضا هدایت»
از 11 دی تا 23 دی ماه 1388
از ساعت 5 تا 9 بعدازظهر
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است.

خیابان کریمخان زند. خیابان آبان جنوبی (شهید عضدی) شماره 38 - تلفن 88939046


رضا هدایت
متولد 24 خرداد 1345 قروه (سنندج)
کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر 1378

برگزاری 22 نمایشگاه انفرادی 1371 - 1387
شرکت در بیش از 35 نمایشگاه گروهی 1371 - 1387
تصویرگری کتاب برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نگارش و تصویرگری کتاب حیوانات نجیب
برنده جایزه تشویقی چهاردهمین کنکور تصویرگران کتاب نومای ژاپن 1384
برگزیده بینال جهان اسلام 1385
برگزیده هنر از منظر شرق فرهنگسرای صبا 1384
Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
در همراهیِ «مهین گرجی»
وقتی تیرماه 1382 به دعوت مجید رضاییان به روزنامه جام جم رفتم و در گروه فرهنگ و ادب (به عنوان مترجم عربی) مشغول به کار شدم، این روزنامه از جمله رسانه های پولدار آن زمان به شمار می رفت چرا که سه دستگاه کامپیوتر در ورودی سالن گذاشته بود برای استفاده عمومی خبرنگاران از اینترنت و خبر گرفتن از خبرگزاری ها.
جماعت، زیاد حوصله اینترنت و خبر گرفتن از آن را نداشتند و می ماند دعوای من با دو خبرنگار که مثل خودم، همیشه پای ثابت اینترنت و کامیپوتر بودند. اولی خانمی بود در سرویس رسانه و دیگری «مهین گرجی» خبرنگار ورزشی.
با مهین گرجی از همان اول، دعوای مان شکل خانوادگی گرفت چون به شوخی صدایم می کرد: داداش کایکو! بسه دیگه! پدر پرینتر رو درآوردی.
مهین گرجی، بلندقدترین، لاغرترین و سبزه ترین خبرنگار زنی بود که در عمرم دیده بودم. بعدها دیدم که در سالن کناری مثل بلبل انگلیسی حرف می زد و با تلفن، نمی دانم به کدام تلویزیون یا رادیوی خارجی خبر می داد.
همیشه با ابهت نگاهش می کردم. اولین کسی بود که وقتی بار اول از جام جم بیرون آمدم، آمد و گفت دلتنگ است از این برخورد و گفت: دیری نخواهد گذشت که همه مان برویم از اینجا.
بعد که دوباره دعوت به کار شدم به جام جم (یک سال بعدش)، باز اولین کسی بود که دوید طرفم (و اگر لابد اسلام در خطر نمی افتاد، بغلم می کرد که ببوسدم) و گفت: خوش اومدی داداش کایکو!

بعد مدتی ندیدمش. جام جم آنلاین طبقه اول بود و تحریریه طبقه سوم. مدتی بعد در مسنجر یاهو پیدایش شد. شکلک درآورد و مسخره بازی و دست آخر هم دو عکس فرستاد که در عکس ها هم سفیدتر شده بود و هم چاق تر. گفتم: این عکس ها را از کجا فرستادی؟ معلومه ایران نیستی که اینطور سرحال شدی؟
خندید و گفت: برای رادیو فردا کار می کنم.
آن وقت آدرس وبلاگش را برایم فرستاد که لینکش را اضافه کنم. من را به اسم یوسف علیخانی یا تادانه لینک نداده بود. نوشته بود: داداش کایکو!

گذشت تا همین حالا که چالنگی صدای آمریکا، پس از گفتگو با مهمانانش درباره حوادث روز عاشورا، درگذشت «مهین گرجی» را تسلیت گفت.
تمام صورتم یخ کرد. دهانم باز ماند. همسرم با تعجب پرسید: چرا مثل گچ، سفید شدی؟
باور نکردم تا آمدم به اینترنت و خبر را دیدم: «مهین گرجی، خبرنگار رادیو فردا که حدود سه ماه بود در اثر تصادف رانندگی در کما به سر میبرد، روز گذشته پنجم دی ماه چشم از جهان فروبست»

حالم اصلا خوب نیست. اصلا حالم خوب نیست. اون از «عباث جعفری» و این از «مهین گرجی».
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
تاکسی سمند
(مجموعه داستان)
جواد افهمی

انتشارات هیلا
چاپ اول 1388
152 صفحه
1500 نسخه
2800 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
معضلی به نام «بیکارمند»
دلتنگم این روزها؛ با وجود این که باید دلگشاد باشم لابد.

دلتنگم که وقتی به اداره اینجا و آنجا می روی با کارمندانی تمام وقت بیکار و در واقع «بیکارمند» روبه رو می شوی که هشت ساعت در شرایط عادی و چهار ساعت هم اضافه، کار نمی کنند و هر کاری می کنند جز «کار».

دلتنگ نمی شوید وقتی با هزار مکافات ترافیک و از این اتوبوس به آن اتوبوس می رسید به فلان اداره و طبقه به طبقه می رسید به طبقه بالاتر که هشت، نه میز در چهار گوشه اش نشسته و کسی پشتش نیست ولی روی میزها انباری از زونکن های آرشیوی نشسته و بعد یکی را که آن ته ته ها پیدا می کنید، صد بار سرش را به سوی شما می چرخاند که «بله؟» برایش صد و چند بار توضیح می دهید که کارتان چیست. مدام هنوز جمله تان تمام نشده سرش را می چرخاند رو به کامپیوتر شیکی که جلویش، دست به سینه ایستاده و روی خوش نشانش می دهد. هی سر می چرخاند و می پرسد «چی گفتید؟» و باز توضیح می دهید.

سر آخر عصبانی می شوید و می گوید «این خراب شده صاحب ندارد؟ هیچ بیکارمندی جز شما ندارد؟»

او عصبانی تر است. او حق به جانب تر است. او صاحب حق تر است. اوست که دور می گیرد «چیه آخر تشنج ایجاد می کنید؟ بفرمایید کارتان را؟»

و بعد آرام و مثلا طوری که شما نفهمید پنجره مسنجر یاهویش را می بیند و بوسه ای برای طرفش می فرستد که ...
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
امروز روز تولد «امین فقیری» است
امین فقیری
متولد ۳۰ آذر ۱۳۲۲ شیراز

درباره فقیری
اینجا و اینجا و اینجا
اینجا
و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
بیراهه ای در آفتاب
(رمان)
نسرین سیفی

انتشارات ققنوس
چاپ اول 1388
160 صفحه
3300 نسخه
2500 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
تو هیچ گپ نزن
مجموعه‌داستان
محمد‌حسین محمدی

نشر چشمه
چاپ اول
پاییز 1388
1500 نسخه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
روز گراز
(رمان)
محمد ایوبی

نشر افق
چاپ اول 1388
432 صفحه
1500 نسخه
7000 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
هزاره های ایرانی
(و شناخت نوار فصول و شش نامه دیگر)
نصرالله هومند

انتشارات طالب آملی
چاپ اول 1387
280 صفحه
2000 نسخه
4000 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
هفت
(مجموعه داستان)
مختار عبداللهی

نشر مروارید
چاپ اول 1388
80 صفحه
1100 نسخه
1800 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
زبان، احساس و فرم در نمایش
باشگاه دانشجویان
سلسله نشست های هنر، فرهنگ و ادبیات
نقد و معرفی کتاب «نمایان با ماسک» نوشته پیتر هال
منصور براهیمی، استاد هنر و منتقد نمایش و فیلم
علی اکبر علیزاد، کارگردان و مدرس سینما
زمان: نشست پانزدهم – سه شنبه 24 آذرماه – ساعت 17 تا 18
محل تشکیل نشست: خیابان 16 آذر – باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن 66481611
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
نگاهی به عکاسی زیارتی در مشهد
اولین کسانی که شروع به عکاسی در اطراف حرم از زائران کردند، عکاسان فوری بودند. آنها عکاسخانه نداشتند و به صورت سیار در اطراف حرم امام رضا (ع) فعالیت می‌کردند (این نوع عکاسی هنوز نیز وجود دارد) دوربین‌های آنها جعبه‌ای یا فوری بود؛ مشتریان را به پشت‌بام‌های خانه‌های اطراف حرم، جایی که نمای خوبی داشته باشد می‌بردند و از مردم طوری که حرم در منظرة پشت سر آنها قرار می‌گرفت عکس می‌گرفتند. اما حمل دوربین سنگین و ابزار کار و لنزهای نامناسب مشتری و عکاس را راضی نمی‌کرد و از این‌رو مونتاژ عکس مورد استقبال قرار گرفت. عکس حرم و شخص را به صورت هلال محو چاپ می‌کردند. بعد از آن بود که مونتاژ عکاسی با پرده‌های نقاشی شده باب شد... ادامه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
شاباجی خانم
(مجموعه داستان)
پونه ابدالی

نشر حوض نقره
چاپ اول 1388
72 صفحه
1100 نسخه
2200 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
نقد «از چهارده‌سالگی می‌ترسم»
کتاب «از چهارده‌سالگی می‌ترسم» نوشته «حسن محمودی» امروز در سرای کتاب پارک شفق نقد می شود.

در اولین نشست چشمه‌ی کتاب در ساعت 16 یک‌شنبه 22 آذر 1388؛ امیر احمدی آریان، شهلا زرلکی، مهدی یزدانی‌خرم و نویسنده‌ی کتاب، درباره‌ی این مجموعه‌داستان گفت‌وگو می‌کنند.

جلسات چشمه‌ی کتاب با هم‌کاری نشر چشمه و فرهنگ‌سرای شفق در سرای کتابِ پارک شفق برگزار می‌شود.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
انتشارات روشا
از این همه جا
(رمان)
تکین حمزه لو

انتشارات روشا
چاپ سوم 1387
335 صفحه
4200 تومان
3000 نسخه


کلاس اولی ها / چهار جلدی
(جشن شکوفه ها – قانون در مدرسه – بهداشت در مدرسه – تکلیف شب)
نویسنده: تکین حمزه لو
تصویرگر: پرین حمزه لو

انتشارات روشا
چاپ اول 1386
هر جلد 24 صفحه
هر جلد 550 تومان
5500 نسخه


دلهای بیدار
(نویسنده در آغوش نور)
نوشته بتی جین ایدی
ترجمه شهناز مجیدی

انتشارات روشا
چاپ اول 1386
232 صفحه
2000 نسخه
3000 تومان


خاطره
جودی فیلدینگ
ترجمه شهناز مجیدی

انتشارات روشا
405 صفحه
چاپ اول 1386
3000 نسخه
3600 تومان


هری پاتر
و شاهزاده دو رگه (دو جلدی)
جی کی رولینگ
ترجمه شهناز مجیدی

انتشارات روشا
3000 نسخه
قیمت دوره 6200 تومان


چرا مریخ و ونوس با هم برخورد می کنند؟
(در تکمیل کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی)
جان گری
ترجمه مریم رشیدی مهرآبادی

انتشارات روشا
320 صفحه
چاپ اول 1388
5000 تومان
2000 نسخه


حافظ (میزان متین در شناخت حق)
ارسلان فرزاد

انتشارات روشا
400 صفحه
چاپ اول 1388
2000 نسخه
7000 تومان


انتشارات روشا
شهرک ژاندارمری – بلوار مرزداران – خیابان ایثار – کوچه مهر – پلاک 4 – واحد 7
تلفن 44253894 Info_rosha@yahoo.com

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
فراخوان مقاله برای کتاب «الموت»
تاريخ، ادبيات و فرهنگ سرزمين تاريخي الموت در سلسله كتاب‌هايي توسط انتشارات آموت به دنياي نشر راه خواهند يافت.

مدیر نشر آموت، ديروز در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «ايران» از اين سلسله كتاب‌ها به عنوان كاري فرهنگ‌شناسي و پژوهشي نام برد.

وی گفت: «الموت؛ كتاب اول» دربرگيرنده سفرنامه‌ها، يادداشت‌ها، مطالب مربوط به تاريخ، اسطوره، آداب و رسوم و ادبيات منطقه الموت و ديلمستان است. دايره محتوايي آثار نيز گسترده بود و اگرچه محوريت بحث با حسن صباح و مسائل تاريخي منطقه است، اما بسياري مقوله‌هاي ادبي و تاريخي منطقه را نيز دربرمي‌گيرد.

وي از مناطقي همچون الموت، طالقان،اشكورات، رودبار زيتون، رودبار قصران و فرهنگ اطراف دیلمستان تاریخی از جمله گيلان و مازندران به عنوان گستره جغرافيايي آثار ادبي و فرهنگي ياد كرد.

مدیر نشر آموت افزود: گردآوري اين كتاب‌ها كاري صرفاً پژوهشي و تاريخ‌نگارانه و اقليم‌شناسانه است، منتهي ابعاد ادبي، داستاني، شعر، ترجمه و فرهنگ عامه را بازتاب مي‌دهد.

به گفته وي گردآوري اين كتاب به شيوه عمومي و مردمي آغاز شده و تاكنون بسياري از ادبا و نويسندگان، استادان دانشگاه و پژوهشگران آثاري علمي را براي اين پروژه ارسال كرده‌اند.

برپايه اين گزارش علاقه‌مندان به فرهنگ بومي و باستاني ايراني براي ثبت دقيق تاريخ منطقه الموت و جلوگيري از تحريف تاريخ و ارائه آثار ارزشمند و مستند مي‌توانند در اين پروژه تاريخي مشاركت داشته باشند و آثار خود را برای نشر آموت (صندوق پستي تهران 459/14655) ارسال دارند یا با تلفن 88827140 + 021 تماس بگیرند.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
خیال بازی
(مجموعه داستان)
ساناز سیداصفهانی

انتشارات هیلا
چاپ اول 1388
96 صفحه
1100 نسخه
1800 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
درباره علی خدایی و این عکسش
آن ها که «علی خدایی» را می شناسند می دانند چقدر مهربان است و چقدر دیریاب و با تمام صدای در دسترسش، خود کمتر دیده می شود.
آن ها که سایت سخن را دیده اند، دیده اند که گفتگوی بسیار کوتاهی با «خدایی» از سال 1381 تاکنون در آنجا هست که عکسی خوبی هم در پیشانی ندارد اما ناچار بودیم از آن عکس استفاده کنیم چون علی خدایی را در دسترس نداشتیم.
وقتی آن گفتگوی کوتاه تلفنی یا به عبارتی فکسی به دست مان رسید در پاسخ به ده سوال، با آن که بدترین گفتگوی گفتگوکننده اش بود اما به احترام «علی خدایی» که داستان هایش پر از هوای مه است و زن های ارمنی و شیشه و زمستان، این گفتگو منتشر شد.
شاید کسی نداند که وقتی با یکی از عکاسان معروف که از اتفاق از دوستان گفتگوکننده و گفتگوشونده هم بود، تماس گرفتیم که عکسی از آرشیو عکس هایش بگیریم برای نشاندن در آغوش گفتگوی سایت سخن، شنیدیم «در چه سایزی؟ چه قیمتی باشه؟»
او کاملا محق بود که عکسش را قیمت بگذارد و قیمتی طلب کند که نصفش هم به گفتگوکننده داده نشده بود.
بعد «علی خدایی» را دیدم در مشهد؛ زمستان 86. با «آذر» همسر مهربان و پسران داستانی اش آمده بود. سخت نبود عکس گرفتن از او که به هر سو سر می چرخاند از جمله به آسمان. بعد عکس و عکس و عکس از او گرفتم.
امروز که دیدم «ایسنا» خبر انتشار مجموعه داستان سوم «علی خدایی» را با نام «کتاب آذر» منتشر کرده، فوری چشمم به چشمان «خدایی» کشیده شد که سر به آسمان داشت و تردید نداشتم کسی تا 500 کیلومتری آن صحنه، دوربین به دست، منتظر نمانده بود که «علی خدایی» را برای خودش بگیرد در آغوش.
بعد با خودم گفتم لابد این همه عکس (+) برداری اینترنتی که مرسوم جامعه ادبی و اینترنتی و رسانه ای شده به دامان ایسنا هم رسیده و بدتر این که لابد اسم عکاس خودشان را هم چسبانده اند در پای کفشِ عکس علی خدایی.
اما دیدم. دیدم که ایسنا امانتدار بوده و تمام این یادداشت را نوشتم که بگویم شادمانم از این امانتداری، اگرچه نه تاکنون برای عکس های تادانه از کسی، پولی طلب کرده ام و نه برای این همه چشم گذاشتن ها به دیدن شاخه های این تادانه درخت که مثال ادبیات ما هم مقدس است و هم خشک و شاید هم رو به خشکی، عینکی نصیب چشمانم شده.
بگذریم. چقدر حرف زدم ها. آقای خدایی «کتاب آذر» مبارک! دوستان ایسنایی! ممنون.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
مارمولکی که ماه را بلعید
(مجموعه داستان)
قاسم شکری

انتشارات ققنوس
چاپ اول 1388
324 صفحه
1650 نسخه
5800 نسخه

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
تابستان گند ورنون
دی بی سی پی یر
ترجمه مریم محمدی سرشت

نشر افق
چاپ اول 1388
496 صفحه
2000 نسخه
9000 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
این همه دیر
(مجموعه داستان)
زنده‌یاد محمدعلی مسعودی

نشر خوانش
چاپ اول 1388
88 صفحه
1500 نسخه
2000 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
كتابت بهار
مجموعه داستان
مهدي مرعشي

نشر ققنوس
1388
1650 نسخه
2000 تومان

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
فوتبال وسط حمام
مجموعه داستان
محمود قلی‌پور

نشر افراز
112 صفحه
1000 نسخه
2300 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
کارگاه داستان و رمان
آموزش مبانی نویسندگی
دیدار با نویسندگان
انتشار آثار هنرجویان

مدرس: یوسف علیخانی
ثبت‌نام 66427053

کارگر شمالی – بین فرصت و نصرت – کوچه بهروزی – پلاک 1 – واحد 2 – فصلنامه انشا و نویسندگی

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com