تادانه

به یاد مهدی سحابی
با حضور:
دکتر جواد مجابی
لیلی گلستان
خشایار دیهیمی
علی دهباشی
علی اصغر حداد
بهرام دبیری
و نمایش فیلم مستندی از زندگی مهدی سحابی

دوشنبه دوم آذرماه 1388 ساعت 15
دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. تالار باستانی پاریزی

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment