تادانه

«روز هزار ساعت دارد» نقد شد
رمان «روز هزار ساعت دارد» نوشته فریدون حیدری مُلک‌میان روز دوشنبه (18 آبان 88) با حضور عنایت سمیعی، یوسف علیخانی و محمدرضا گودرزی در کانون ادبیات ایران نقد و بررسی شد.
دویست و پنجاه و نهمین نشست کانون ادبیات ایران به بررسی دومین رمان ملک میان اختصاص داشت.
نویسنده رمان «روز هزار ساعت دارد» در آغاز جلسه پس از اشاره به شیوه خواندن این رمان، فصلی از آن را برای حاضران در جلسه قرائت کرد.
در ادامه عنایت سمیعی منتقد، یوسف علیخانی داستان نویس و محمدرضا گودرزی نویسنده و منتقد، به بررسی این اثر پرداختند.


گزارش مهر ... اینجا
گزارش ایبنا ... اینجا
گزارش ایرنا ... اینجا
گزارش دیلمستان ... اینجا
گزارش کانون ادبیات ایران ... اینجا

فریدون حیدری مُلک میان

عنایت سمیعی

یوسف علیخانی

محمدرضا گودرزی

کانون ادبیات ایران

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment