تادانه

به ياد غلامحسين ساعدي

غلامحسين ساعدي
غلامحسين ساعدي
آمدن: 24 دی 1314 تبريز
رفتن: 2 آذر 1364 پاریس

ویژه‌نامه
مروری بر زندگی غلامحسین‌ساعدی
داستانی منتشرنشده از غلامحسین‌ساعدی
ساعدیِ شاعر
ساعدیِ نمایش‌نامه‌نویس
ساعدیِ مردم‌شناس
داستانی از علی‌مؤذنی
به‌بهانه‌ی ساعدی
یادی از عباس‌جلالی‌سوسن‌آبادی
تبعید خودخواسته
دالتونیسمِ تحمیلیِ‌ادبی
به‌کوشش: یوسف‌علیخانی، محسن‌بنی‌فاطمه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment