تادانه

دو کتاب؛ یک نویسنده
سرزمین قصه‌ها
(مجموعه حکایت‌ها و مثل‌های کرمانشاه)
گردآورنده: اسماعیل زرعی

انتشارات چشمه هنر و دانش
چاپ اول 1388
شمارگان 1000
قیمت 2000 تومان
96 صفحه


افسانه‌های عامیانه
(درباره جن، پری، آل و مردآزما)
نویسنده: اسماعیل زرعی

انتشارات چشمه هنر و دانش
چاپ اول 1382
شمارگان 1000
قیمت 850 تومان
101 صفحه


نشانی انتشارات: کرمانشاه، فرهنگیان فاز یک، خیابان شهید فرهمند، کوی سرو هفتم،‌ پلاک 17، کدپستی 37193- 67147 تلفن 8239854-0831


اسماعیل زرعی
1333 – کرمانشاه

آثار منتشر شده :
مجموعه داستان (سفر در غبار)
مجموعه داستان ( کمی ازکابوس‌های من )
داستان بلند ( رویای برزخی )
فولکلور ( افسانه‌های عامیانه )
فولکلور ( سر زمین‌ِ قصه‌ها )

نزد ناشر‌ها:
شوهر ایرانی خانم لیزا( مجموعه داستان )
دقایق دردناکِ دیوانگی ( مجموعه داستان )
نوشته‌هایی که هرگز خوانده نشد ( مجموعه داستان)
راز معبدِ آفتاب ( رمان )

آماده برای چاپ :
رمان ( سایه‌های ناگزیر)
مجموعه داستان( مجالی برای حضور )
دفتر شعر ( برکه )

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment