تادانه

امروز روز تولد «ع.‌ا شيرزادي‌» است
علي‌اصغر شيرزادي‌
متولد 28 آبان 1323 شیراز

درباره شیرزادی
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment