تادانه

فراخوان
کتاب اول «الموت» به زودی منتشر می شود.

از دوستانی که مطالبی اعم از مقاله، ترجمه، سفرنامه، یادداشت، داستان و شعر درباره الموت و دیلمستان دارند دعوت می شود آثار خود را به همراه بیوگرافی و عکس، برای نشر «آموت» ارسال کنند.

aamout@gmail.com
صندوق پستي تهران 459/14655
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment