تادانه

معرفی
نقد شوهر آهوخانم
جعفر کازرونی

نشر سهیل
163 صفحه
چاپ اول 1373
تیراژ 3000 نسخه
قیمت 540 تومان


جعفر کازرونی
متولد هفتم خرداد 1325 کرمانشاه.

آثار:
لاله های تلخ / رمان / 1347/ نشر مرجان
وقتی که دانه های برف / رمان / 1348/ نشر سمنگان
آدمک ها / رمان / 1351/ چاپ آذر
بوی نان / مجموعه داستان / 1357/ حکمت
بام غلتان/ داستان / 1357/ هجرت
خشم / رمان / 1358/ حکمت
هوار/ رمان/ 1358/ حکمت
پهلوانان/ تاریخ پهلوانان کرمانشاه در دو قرن اخیر/ 1376/ طاق بستان
نقد شوهر آهوخانم/ 1371/ نشر نگاه
آثار علی اشرف درویشیان در بوته نقد/ 1377/ نشر فرهنگ

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment