تادانه

سه کتاب؛ یک شاعر
ملاقات در ایستگاه آخر
مجموعه شعر
فرخ مهر کیوان

مترجم : ماناواز الکساندریان
انتشارات واژه آرا 1387
1000 نسخه
190 صفحه
2500 تومان


پنجره های پریده رنگ
مجموعه شعر
فرخ مهر کیوان

مترجم : ماناواز الکساندریان
انتشارات واژه آرا 1388
1000 نسخه
150 صفحه
3000 تومان


روزهای نیامده
مجموعه شعر
فرخ مهر کیوان

مترجم : ماناواز الکساندریان
انتشارات واژه آرا 1388
1000 نسخه
210 صفحه
3500 تومان


فرخ مهر کیوان متولد 1337 در سال 1382 اولین مجموعه شعر خود را با نام " این جا خورشید از حوالی روز، گذشته" به چاپ رساند.
کیوان در شهریور 1385 رتبه دوم نخستین جشنواره شعر کانون های ادبی تهران را کسب کرد. از جمله کتاب های او "ملاقات در ایستگاه آخر" "پنجره های پریده رنگ" و "روزهای نیامده" هستند که به وسیله ماناواز الکساندریان به انگلیسی ترجمه شده اند.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment