تادانه

امروز روز تولد «محمود دولت‌آبادی» است
محمود دولت‌آبادی
متولد: ۱۰ مرداد ۱۳۱۹ بیهق

درباره محمود دولت آبادی ... اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment