تادانه

انشا و نويسندگي 1
فصلنامه آموزشی, پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی
انشا و نویسندگی
سال اول ، شماره 1
1388
مدیرمسوول و سردبیر: سیدحسین محمدی حسینی نژاد
مدیر اجرایی مجله و سردبیر آسمون ریسمون: پریسا برازنده
ویراستار: محمد حسینی

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پلاک 140، واحد 16
صندوق پستی: 7861/ 14155 تلفن: 66427053
پست الکترونیک: ensha@neveshtan.ir
آدرس سایت: http://www.neveshtan.ir/

بی مایه فطیر است (عبدالعلی دستغیب)، شروع خوب (استیو پها)، گفتگو با حسین سناپور، گفتگو با جواد جزینی، گفتگو با عبدالجبار کاکایی، گفتگو با محمدرضا یوسفی، پله پله تا ملاقات شعر، داستان نویسی در اراک، با قلب مان بنویسیم (سیدحسین حسینی نژاد) ، زنگ خوش انشا و نامه های اداری، از جمله مطالب منتشر شده در اولین شماره مجله «انشا و نویسندگی» هستند.
تادانه، تولد این فصلنامه ادبی را به همه نویسندگان و شاعران و ادیبان تبریک عرض می کند.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment