تادانه

پل استر در دانشگاه تهران
جلسه امروز، فقط جلسه نقد کتاب «مردی در تاریکی» نوشته پل استر با ترجمه الاهه دهنوی در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران نبود برایم، چرا که وقتی پرسان پرسان رسیدم به ساختمان باشگاه دانشجویان، ذهنم برگشت به 16 سال قبل؛ وقتی که دانشجوی دانشکده ادبیات بودم و ناهارخوری ما و بچه های دانشکده حقوق بالای تالار مولوی بود. حالا ناهارخوری با مخلفاتش شده باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران و صد البته شیک و امروزی.
بعد سعید سبزیان را دیدم که چه مسلط بود در نقد کردنش و آن وقت حسین یعقوبی که حیف فقط به آدم ها نگاه نمی کند وقت گفتن هایش و آن وقت امیر احمدی آریان که با این که همدیگر را به خوبی می شناسیم نرفتم جلو و سلام و علیک کنم.
شاد شدم وقتی دیدم «منوچهر حسن زاده» مدیر انتشارات مروارید و ناشر کتاب «مردی در تاریکی» استر، کنار «الاهه دهنوی» مترجم کتاب نشسته است و دلهره خانم دهنوی هم بود برای خداحافظی فردا صبح اش که شنیدم برادرش «حامد» راهی سفر است؛ حکایت اطلبوا العلم حتی بالصین.
بعد خانم «فریبا حاج دایی» و «فرشته نوبخت» هم بودند که پیش از این فقط کارهایشان را در سایت «مرور» ِ خانم میترا داور دیده بودم و بعد یکی دو تا آشنایی که باز برمی گشت به همان سال های 73 تا 77 که تمام سنگفرش های شانزده آذر و انقلاب با گام های مان آشنایند از آن سال ها.
جلسات نقد ادبی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران که ماهی یکبار هم برگزار می شود، یکی از پرمخاطب ترین هاست در برهوتِ جلسات این چنینی.

عکس های این جلسه ... اینجا
گزارش خبری ایسنا ... اینجا

راستی راستی: دکتر عبادی! معروف کوی دانشگاه تهران هم در جلسه بود که داغ دلم را تازه کرد برای دستی کشیدن به سر و گوش مجموعه ای که درباره آن روزها دارم؛ البته اگر داستان های میلَک بگذارند ...

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment