تادانه

سفرعکس نوشت نامه
ساعت 5 بعدازظهر روز شنبه 13 تیرماه؛ سالن انتظار فرودگاه مهرآباد

بلقیس سلیمانی جدا از نقد و نوشتن، عکاسی هم می داند

سه ساعت پس از عکس اول؛ گفتند پروازها به دلیل غبار فراوان در غرب کشور کنسل. سکوت. پیشنهاد ابوتراب خسروی: عده ای جوان چند ماه است زحمت کشیده اند و نرفتن ما، کارشان را ناقص می کند. موافقت. ایستگاه تاکسی گشت مهرآباد: ساعت 8:15 دقیقه همان روز

این چاقو نمی دانم از کجا رفته بود توی کیف عکاسی که مدام عکاسش توی کوه و کمر است و به عنوان اشیاء ممنوعه ضبط و ثبت شد و پس گرفتنش دردسر.

گزارش لحظه به لحظه این ها را هم دارد دیگر؛ به طرف تاکسی.

ساعت 12 شب به گمانم. چند کیلومتری تاکستان

روز یکشنبه. 14 تیر ماه 1388. ساعت 7:45 دقیقه صبح

رضا براتی، راننده روشنفکر ما؛ که رفیق نیمه راه نشد و برمان گرداند تا تهران

ابوتراب خسروی - یوسف علیخانی - بلقیس سلیمانی

آسمان ایلام؛ عروس زاگرس با خورشید غبار گرفته که ...

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment