تادانه

جشنواره داستان کوتاه «راوی»
اولین دوره
به مناسبت روز قلم
زمان: 14 و 15 تیرماه 1388
مکان: هتل زاگرس ایلام


مردم ایلام ... اینجا
سفر داستانی داوران... اینجا
ایلام؛ عروس ِ «غبارگرفته» زاگرس ... اینجا

ابوتراب خسروی: هدف از نوشتن؛ این فعل خداگونه ... اینجا
بلقیس سلیمانی: داستان‌نویسی زنان ایران؛ بحران هویت ... اینجا
یوسف علیخانی: ادبیات داستانی معاصر ایران؛ نسل‌ها، داشته‌ها و نوشته‌ها ... اینجا

شرکت کنندگان در جشنواره ... اینجا
جشنواره داستان کوتاه «راوی» ... اینجا
بیانیه هیات داوران ... اینجا

جلیل صفربیگی، شاعر ... اینجا
محمدعلی قاسمی، نویسنده... اینجا
پوریا عالمی، طنزنویس ... اینجا

حالت‌ها در ایلام!
پنهان نمانده از حالت عکاسی پوریا عالمی ... اینجا

روایت ِ راویان ایلامی راوی:
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

در خبرگزاری های مهر( اینجا و اینجا و اینجا و اینجا) و فارس

در روزنامه اعتماد ملی ... اینجا
در روزنامه جام جم ... اینجا و اینجا و اینجا
در روزنامه ایران ...اینجا و اینجا و اینجا
ایرنا ... اینجا و اینجا
کتاب هفته ... اینجابرای دریافت سایز اصلی عکسها روی آنها کلیک کنید

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment