تادانه

عکس هایی از پشت صحنه بازی ها
اسماعیل حسن زاده (مدیر نشر کتاب پارسه) و داود لامعی مقدم (سرپرست تیم والیبال)

حمید کاشانی (بازیگر سینما و تلویزیون)

اسماعیل حسن زاده - مرتضی رفیع زاده (مدیر نشر مرز فکر)

حسن زاده - کیانوش گرامی (خواننده و بازیگر سینما و تلویزیون)


حسین ابراهیمیان (مربی تیم نشر کتاب پارسه)عکس ها اختصاصی تادانه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment