تادانه

درباره «الاهه دهنوی» مترجم
متولد 24 تیر 1358
کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران

ترجمه ها (چاپ شده):
1. پیشدرآمدی بر مطالعه نظریه ادبی/ راجر وبستر/ ویراستار: دکتر حسین پاینده/ نشر روزنگار/ 1382
2. پسامدرنیسم و فیلم/ جان هیل/ مجله ارغنون / تابستان 81/ شماره 20
3. تورگنیف خوانی/ ویلیام ترِوِر/ انتشارات مروارید/ چاپ دوم 87
4. سفر فلیشا/ ویلیام ترِوِر/ انتشارات مروارید/ 88
5. درسنامه نظریه ادبی/ مری کلیگز/ با همکاری جلال سخنور و سعید سبزیان/ انتشارات اختران/ 88

ترجمه ها ( در دست چاپ):
1. مرد در تاریکی/ پل استر/ انتشارات مروارید
2. مجردان تپه (مجموعه داستان کوتاه) / ویلیام ترِوِر/ با همکاری سعید سبزیان/ نشر افراز
3. خانه ام در آمبریا/ ویلیام ترِوِر/ نشر افراز

مقالات و یادداشت ها در نشریات:
1.
جنبه های فرداستانی رمان خنده در تاریکی/ مجله جهان کتاب/ شماره 7-8 / مهر و آبان 87
2.
ویلیام ترِوِر: نويسنده يي که شيفته دنياي نوشتارش شده ام
3.
ترکیب ژانر های متفاوت در آثار پل استر
4. روایت خاکستری: نگاهی به مجموعه داستان زندگی مطابق خواسته تو پیش می رود/ روزنامه فرهیختگان/ 13 خرداد 88
5.
وقتي واقعيت در تقابل با روياست (نگاهي به رمان «سفر فليشا»* نوشته ويليام ترور)
ميچيکو کاکوتاني/ ترجمه الاهه دهنوي

سخنرانی ها:
1.نشست «
پل استر و جست‌وجوي پسامدرن»/ دانشگاه تهران/ 31 فروردین 88
2.
تورگنيف‌خواني؛ تقابل رؤيا و واقعيت/ دانشگاه تهران/ 13 اردیبهشت 88
گفت و گوی
رادیو زمانه با الاهه دهنوی، نخستین مترجم آثار «ویلیام ترور» در ایرانسفر فلیشا
ویلیام ترور
(برنده جویزه ویتبرد و ساندی اکسپرس)
(نامزد جایزه‌ی آیریش تایمز اینترنشنال)

ترجمه‌ی الاهه دهنوی

انتشارات مروارید
چاپ اول 1388
تیراژ 1100 نسخه
252 صفحه
4200 تومان
تورگینف‌خوانی
ویلیام ترور
(نامزد جایزه بوکر 1991)
ترجمه‌ی الاهه دهنوی

انتشارات مروارید
چاپ دوم 1387
تیراژ 1100 نسخه
280 صفحه
4600 تومان
درسنامه‌ی نظریه‌ی ادبی
مری کلیگز
ترجمه‌ی جلال سخنور/ الاهه دهنوی/ سعید سبزیان م

نشر اختران
چاپ اول 1388
تیراژ 2000 نسخه
278 صفحه
4700 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment