تادانه

از جنس رئالیسم جادویی
گل سرخ دل افگار
(مجموعه داستان)
محمد جواد خاوري

نشر عرفان
چاپ اول، 1387
176 صفحه
شمارگان 3000
قيمت 2100 تومان

چاپ دوم مجموعه داستان «گل سرخ دل افگار» نوشته محمدجواد خاوری، نویسنده و پژوهشگر فرهنگ‌عامه افغان به‌زودی به‌وسیله نشر عرفان در تهران منتشر می‌شود.
«گل سرخ دل افگار» شامل 9 داستان کوتاه است که پس از انتشار در مرکز توجه منتقدان * * * * قرار گرفت.
این کتاب از جمله کتاب‌هایی بود که در «کتاب‌کشان *» افغانستان به جرم اشاعه اختلاف قومي در آب هیرمند ریخته شد.
محمدجواد خاوری در حال حاضر در مشهد سکونت دارد و پیش از این کتاب‌های «امثال و حکم هزاره *»، «دوبیتی‌های عامیانه هزارگی *» و «قصه های هزاره های افغانستان *» را منتشر کرده است.
انتشار داستان‌های نویسندگان افغان از جمله محمدآصف سلطان‌زاده، محمدحسین محمدی، محمدجواد خاوری و ... به زبان فارسی طی سال‌های گذشته، رنگ و بوی خاصی به زبان و ادبیات فارسی بخشیده‌است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment