تادانه

امروز روز تولد «کاظم سادات اشکوری» است
کاظم سادات اشکوری
متولد 13 خرداد 1317 نارنه-اشکور

درباره اشکوری:
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment