تادانه

من باختم چون رای دادم ...
بارها و بارها لمس کرده بودم که آدم سیاست نیستم و باید آدم ها را بنویسم اما متاسفانه بار دیگر خودم آدمی شدم که دیگری حالا می‌نویسدَم؛ حال خوشی ندارد این شخصیت بازی‌خورده!

من از دیروز باختم که حتی در اصرار بر «رای ندادن»ام مُصر نماندم که هر کس زنگ زد و ایمیل زد و پیغام داد که «به کی رای می دی؟» گفته بودم «نه از خاتمی‌اش خیری دیدیم و نه از احمدی‌نژادش، پس بهتر که نباشیم وقتی که عشق را باید در پستوی خانه نهان کرد.»

و بعد آمدم.

من باختم چون رای دادم باز ...
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment