تادانه

یک کتاب تازه
کاش به کوچه نمی رسیدم
محمد هاشم اکبریانی
(مجموعه داستان)

نشر چشمه
3800 تومان

«کاش به کوچه نمی رسیدم» شامل 14 داستان کوتاه از اکبریانی است.
پیش از این چند مجموعه شعر از محمدهاشم اکبریانی منتشر شده است.
اکبریانی، دبیر مجموعه ادبیات شفاهی ایران است.

درباره این کتاب ... اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment