تادانه

«فردوسی» در کانون زرتشتیان
کانون دانشجویان زرتشتی عصر روز پنجشنبه،31/2/88، در بزرگداشت فردوسی شاعر بزرگ و حماسه سرای نامی ایران میزبان نویسندگان و محققان بزرگ بود.

پس از قرائت نیایش " گاتاها" ، رادمان خورشید دبیرکانون دانشجویان زرتشتی چنين آغاز كرد: « به یاری اهورامزدا، ضمن سپاس از حضور شما به مناسبت گرامی داشت فردوسی و ضمن عرض تشکر از بزرگانی چون دکترجلال خالقی مطلق که یکی از بزرگترین شاهنامه شناسان ایران و جهان اند، سرکار خانم توران بهرامی، جناب آقای علی دهباشی و ریاست انجمن زرتشتیان و نماینده زرتشتیان، مراتب سپاس خود را از انجمن دانشجویان که برای برگزاری این برنامه تلاش نمودند، ابراز می دارم».

سپس در ادامه برنامه دکتر رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، نیز چند دقیقه ای به صحبت پرداخت: « به نام یزدان پاک. با درود به روان پاک جان باختگان میهن و با درود به روان پاک بزرگ مرد تاریخ ادب پارسی، فردوسی بزرگ و با درود برشما که دعوت ما را پذیرفتید وبه این جمع صمیمی آمدید. من کوچکترازآن هستم که درحضوراساتید بخواهم سخن بگویم، می دانیم که فردوسی کسی است که زبان فارسی را زنده کرد و باعث جاودانگی فرهنگ ما شد. سازمان یونسکو بزرگداشتی را به مناسبت فردوسی در روزهای 25و26 اردیبهشت برگزارنمود. همواره برای شاعران ما وکسانی که دستی برادب فارسی داشتند، یک روز را به بزرگداشت اختصاص می دادند اما برای فردوسی دو روز بزرگداشت گرفته اند و این مایه بسی فخراست و مباهات ... ادامه گزارش

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment