تادانه

استاد دکتر احمد فتحی یوسف شتا
متولد 29/9/1959 میلادی

استاد زبان و ادبیات فارسی و رئیس شورای بخش زبان های شرقی و نماینده دانشکده مطالعات و پژوهش ها و روابط فرهنگی دانشکده ادبیات دانشگاه المنصوره مصر

* دارای لیسانس ادبیات از دانشگاه قاهره - 1978
* فوق لیسانس ادبیات معاصر فارسی در دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره – 1987 (موضوع پایان‌نامه: هنر تمسخر در ادبیات صادق هدایت)
* دکترای ادبیات کهن فارسی (تصوف) از دانشگاه قاهره – 1991 (موضوع پایان نامه: بررسی اشعار شاه نعمت‌الله ولی کرمانی)


برای اطلاعات بیشتر ... اینجا و اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment