تادانه

امروز روز تولد «جعفر مدرس‌صادقی» است
جعفر مدرس صادقی
متولد 29 اردیبهشت 1333 اصفهان

درباره این نویسنده:
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment