تادانه

کتاب تازه
کمدی الهی
(برزخ – بهشت – دوزخ)
دانته آلیگیری
مترجم: محسن نیکبخت

شرکت مطالعات و نشر کتاب پارسه
چاپ اول 1388
شمارگان 2200 نسخه


بهشت، جایگاه فرشتگان، انبیاء، ایمان آورندگان و برزخیانی است که تحمل سختی کرده اند.
این کتاب، شامل سی و سه بخش است که دانته پس از گذر از فلک ماه و خورشید و پنج سیاره آسمانی دیگر، فلک ستارگان ثابت و فلک الافلاک را پشت سر گذاشته به عرش الهی می‌رسد.
او در بالاترین جایگاه بهشت که به صورت گل رزی بسیار بزرگ است، همه آن بزرگانی را که روزی آرزوی دیدارشان را داشته، می‌بیند ... و سرانجام سفر خود را با اشاره به این نکته که: میل و اراده من با «عشق» تنظیم شده همان گونه که خورشید و دیگر ستارگان، پایان می‌بخشد.


دوزخ، جایگاه گناهکارانی است با گناهانی نابخشودنی
پس آنهایی که در این جایگاهند و دانته نیز بعضی از آنها را با چشم تن می‌بیند، جاودانه در عذاب خواهند بود.
این کتاب، شامل یک مقدمه و سی و سه بخش است که در آن دانته، پس از اندکی تنهایی، سفر خود را با یگانه راهنمایش «ویرژیل» آغاز می‌کند.
برزخ، جایگاه گناهکارانی است که می‌توانند با زدودن هفت گناه کبیره از وجود خود، به جایگاهی فراتر وارد شوند.
این کتاب، شامل سی و سه بخش است که دانته نه بخش آن را در پیش برزخ، هجده بخش آن را در کوه برزخ و شش بخش آن را در بهشت زمینی سپری می‌کند. دانته، سیمای معشوقه زمینی اش «بئاتریس» را در بهشت زمینی دیده و به عنوان راهنمای ادامه سفر، با او همراه می‌شود. در واقع بئاتریس، تا آخرین لحظات سفر با دانته همراه است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment