تادانه

هفتادمین شماره مجله بخارا منتشر شد
هفتادمين شماره مجله بخارا با مقالاتي از شفيعي كدكني، ژاله آموزگار، عزت الله فولادوند، دكتر باطني، محمود دولت آبادي، داريوش شايگان، محمد علي موحد، جمشيد ارجمند، انور خامه اي ، عبدالحسين آذرنگ و سيمين بهبهاني منتشر شد.

از جمله مطالب قابل توجه این شماره بخارا، گزارش جلسات پنجشنبه هاست؛ با عكس هايي از: انورخامه اي، گلي ترقي، دكتر حسن كامشاد، دكتر محمد تقي غياثي ، پري زنگنه، ژاله آموزگار،سيمين بهبهاني، دكتر شهريار عدل، محمود دولت آبادي، دكتر حسن عشايري ، دكتر جلال خالقي مطلق و... ادامه خبر

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment