تادانه

کتاب فرهنگ مردم
فرهنگ زرتشتیان یزد
صدیقه رمضانخانی

نشر سبحان نور
با همکاری میراث فرهنگی یزد
چاپ اول 1387
شمارگان 3000 نسخه
576 صفحه
قیمت 7500 تومان
نشانی پخش: خ انقلاب. خ 12 فروردین. کوچه بهشت آیین. پلاک 6 نشر سبحان نور
تلفن: 66950871

کتاب از پانزده فصل (کلیات، یزد در گذر زمان، تاریخچه و سیر تحولات آیین زرتشت، اعتقادات، زرتشتیان هند و ایران و آغاز روابط، جشن های ایرانی، آیین ها، پوشاک، غذاها، بازی ها، مسکن، باورها، زیارتگاه ها و آتشکده ها و زرتشتیان در سفرنامه ها) به اضافه واژه نامه و تصاویر تشکیل می شود.
به زودی به طور مفصل درباره این کتاب خواهم نوشت. اکنون به معرفی پژوهشگر اکتفا می کنیم.


صديقه رمضانخاني
متولد 1342
كارشناسي زبان و ادبيات فارسي
دانشگاه يزد (فارغ التحصيل 1370)
مدير گروه بخش مردم شناسي پايگاه ميراث فرهنگي شهر يزد
تدريس در دبيرستانهاي غير انتفاعي به مدت 9 سال ودبير نمونه دبيرستان علوم و معارف اسلامي
تدريس در دانشكده قنات

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment