تادانه

جشنواره‌ي داستان كوتاه «راوي»
داوران جشنواره‌ي داستاني منطقه‌ي غرب و جنوب غرب كشور با نام «راوي» معرفي شدند.
محمدعلي قاسمي - دبير علمي جشنواره - در اين‌باره به خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: داوري جشنواره در دو مرحله انجام مي‌شود كه در مرحله‌ي نخست، حسن محمودي، مجيد قيصري و علي‌ خانمرادي عهد‌ه‌دار داوري و بررسي آثار خواهند بود و در مرحله‌ي نهايي، آثار گذركرده از مرحله‌ي اول توسط ابوتراب خسروي، بلقيس سليماني و يوسف عليخاني داوري خواهند شد.
معاون فرهنگي - هنري حوزه‌ي هنري ايلام همچنين افزود: مراسم پاياني جشنواره در دو روز در نيمه‌ي اول تيرماه برگزار مي‌شود كه انتظار داريم حسن بنيانيان - رييس حوزه‌ي هنري - هم در مراسم پاياني حضور داشته باشد. همچنين در كنار معرفي برگزيدگان در مراسم اختتاميه، كارگاهي را با حضور داوران جشنواره براي استفاده‌ي بيش‌تر نوقلمان خواهيم داشت.
او با بيان اين‌كه رقابت در دو بخش آزاد و آييني برگزار مي‌شود، تصريح كرد: ما در هر بخش يك نفر را به‌عنوان برگزيده‌ي اصلي معرفي خواهيم كرد. ضمن اين‌كه در هر بخش از سه ‌نفر هم تقدير خواهد شد.
قاسمي هدف از برگزاري جشنواره‌ي داستاني منطقه‌ي جنوب و جنوب غرب كشور را در ايلام، گسترش فرهنگ داستان‌نويسي و كشف استعداد‌هاي نوقلمان عنوان كرد.
به گفته‌ي دبير علمي جشنواره‌ي داستان كوتاه «راوي»، فراخوان برگزاري مسابقه آذرماه سال گذشته منتشر شده است و در حال حاضر، 110 نويسنده با 346 اثر داستاني در جشنواره شركت كرده‌اند.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment