تادانه

چند کتاب تازه
فرهنگ اساطیر ایرانی
(بر پایه متون پهلوی)
خسرو قلی‌زاده

شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه
472 صفحه
چاپ اول 1387
شمارگان: 1500 نسخه
قیمت: 7000 تومان
هزار و یک شب
به روایت عبداللطیف تسوجی

شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه
1389 صفحه
چاپ دوم 1387
شمارگان 3000 نسخه
قیمت با قاب: 19800 تومان

تهران. میدان انقلاب. خیابان اردیبهشت. نبش کوچه بهشت آیین. شماره 181. در دوم. تلفن 66964572


خاله بازی
(رمان)
بلقیس سلیمانی

نشر ققنوس
240 صفحه
چاپ سوم زمستان 1387
شمارگان 3300 نسخه
قیمت: 3500 تومان
مونالیزای منتشر
(مجموعه داستان)
شاهرخ گیوا

نشر ققنوس
207 صفحه
چاپ اول 1387
شمارگان 1500 نسخه
قیمت:‌3500 تومان

www.qoqnoos.ir
تهران. خیابان انقلاب. خیابان شهدای ژاندارمری. شماره 215. تلفن 66408640


هجوم آفتاب
(مجموعه داستان)
قباد آذرآیین

نشر هیلا
96 صفحه
چاپ اول 1387
شمارگان:‌1100 نسخه
قیمت 1500 تومان
تا ... دمل
(مجموعه داستان)
سلماز یگانه مهر

نشر هیلا
119 صفحه
چاپ اول 1388
شمارگان 1650 نسخه
قیمت:‌2200 تومان

تهران. خیابان انقلاب. خیابان منیری جاوید. کوچه مبین. شماره 233. تلفن 66408640

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment