تادانه

یک کتاب تازه
گنجشک‌ها روی برف راه می‌روند
مجموعه شعر
فریاد ناصری

نشر آرویج
چاپ اول ۱۳۸۷
شمارگان ۱۰۰۰
۵۴ صفحه
۱۵۰۰تومان

گنجشک‌ها روی برف راه می روند ۴۵ پنج شعر سپید مثل برف است و ۴۵ پنج نت از سادگی گنجشک‌ها. و عاشقانگی در آن بیشتر به چشم می‌خورد که از خیال پردازی‌های جوانی فریاد ناصری ست.

شعر پشت جلد
با هر ترانه‌ای که برقصی
جای دست‌های‌ات
دور گردن من خالی‌ست.

فریاد ناصری یک روز پیش از اسفندگان ۱۳۵۹ در کبودرآهنگ از شهرستان‌های استان همدان به دنیا آمد.
اولین کلماتی که به اسم شعر بر کاغذ نوشت سر کلاس زبان دوم راهنمایی بود و تا به خودش بیاید دید مبتلا شده است.
فوق دپیلم عمران دارد و لیسانس هنر وَ این اولین مجموعه شعر اوست. دو مجموعه‌ی دیگر نیز آماده دارد.
بعد از شعر، ترجمه البته از زبان مادری‌اش و همسایه‌های زبان مادری‌‌اش ترکی و نوشتن مقاله با رویکرد مطالعات فرهنگی از دغدغه‌های اوست.
کتاب دیگری نیز آماده‌ی چاپ دارد با عنوان بررسی اسطوره شناختی زنانگی در فرش ایران که امیدوار است بتواند هر چه زودتر بر سر بازار‌اش آورد.لینک‌های مرتبط
اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment