تادانه

امروز روز تولد «علی خدایی» است
عکس اختصاصی تادانه

علی خدایی
متولد 13 فروردین 1337 تهران

درباره علی خدایی
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment