تادانه

جايزه‌ي داستان كوتاه «افرا»
مراسم پاياني جايزه‌ي داستان كوتاه كوتاه «افرا» اواخر فرودين‌ماه برگزار مي‌شود.

شيوا رمضاني - دبير هيأت‌داوران جايزه‌ي ادبي «افرا» - با اعلام اين خبر به خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: مراسم پاياني جايزه‌ي‌ ادبي «افرا» اواخر فروردين‌ماه و احتمالا روز جمعه‌، بيست‌وهشتم فروردين در کرج برگزار خواهد شد.

به گفته‌ي او، آثار رسيده به جايزه اكنون در مرحله‌ي دوم داوري هستند كه كار داوري آثار را بلقيس سليماني، محمدرضا گودرزي و يوسف ‌عليخاني به عهده دارند. از بين آثار رسيده به دبير‌خانه‌ي جايزه، بيش از 200 اثر به مرحله‌ي دوم راه يافته‌اند. همچنين در مرحله‌ي نخست داوري، با توجه به اين‌كه جايزه‌ي ادبي «افرا» جايزه‌ي داستان كوتاه كوتاه 313 كلمه‌يي است، آثاري كه اين موضوع را رعايت نكرده بودند و يا آثاري كه مقاله‌ بودند، كنار گذشته‌ شدند.

رييس انجمن نويسندگان كرج تصريح كرد: در نهايت، سه اثر در بخش آزاد و سه اثر در بخش انقلاب به عنوان رتبه‌هاي اول تا سوم معرفي مي‌شوند.

رمضاني يادآور شد: جايزه‌ي ادبي «افرا» به همت اداره‌ي فرهنگ و ارشاد اسلامي كرج، شهرداري، حوزه‌ي هنري و انجمن نويسندگان كرج برگزار مي‌شود.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment