تادانه

امروز روز تولد «یوسف علیخانی» است
عکس: حجت سپهوند

یوسف علیخانی
متولد 1 فروردین 1354 دیلمستان

درباره علیخانی
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment