تادانه

امروز روز تولد «طلا نژادحسن» است
طلا نژادحسن
متولد 3 فروردین 1329 اهواز

درباره نژادحسن
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment