تادانه

امروز روز تولد «سپیده شاملو» است
عکس عباس کوثری
سپیده شاملو
متولد 11 اسفند 1347 تهران

درباره شاملو
اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment