تادانه

نوروزانه
خوشحالم هنوز «کرد»ها و «ترک»ها و «افغان»ها و «تاجیک»ها زنده اند تا مراسم اصیل ایرانِ‌بزرگ زنده بماند.
شب چارشنبه‌سوری به عادت رسمی 10 ساله، خانه «آقاجان و مامان‌جون» جمع می‌شویم که بچه‌ها عیدی‌شان را بگیرند و از فردای چارشنبه‌سوری، هرکس به هرجایی خواست سفر کند؛ من و ایرنا و ساینا به قزوین و باجناق بزرگ‌بزرگم به آمل و باجناق بزرگم به اصفهان و عده‌‌ای به رشت و گروهی به «بناب» و باقی هم به «ایران».
شب چارشنبه‌سوری متوجه شدم تمام شب، کانال جمهوری آذربایجان، بزن و برقص بود و صدای آواز و ساز، تا دیرهنگام در میان شعله‌های آتش، شادباش می‌گفت.
هنوز یادم نرفته که پرونده ثبت جهانی «نوروز» به دلیل احمقانه ولخرجی ده‌ها میلیونی آقایان میراث‌فرهنگی و تهیه فیلمی الکن به لجن کشیده شد و هرگز این پرونده به ثبت نرسید، چرا که بخش عمده‌ای از این رسم باستانی در خارج از ایران است و نوروز برای ما ایرانیان فقط شده سفره‌ای چرک‌مرده هفت سین که ماهی‌اش را هم از چینی‌ها به امانت گرفته‌ایم و سیزده‌بدری که قلیان می‌بریم به سبزه‌زارها و طبیعت را در روزش به گند می‌کشیم و هی پوست تخمه و آجیل می‌ریزیم به خاک.
در ایران از آن دسته‌های جشن‌ساز مراسم باستانی زیبارویان سبزه ‌به‌ دست که در تاجیکستان هر سال در خیابان‌ها به راه می‌افتند خبری نیست.
در ایران دیگر خبری از «عروس گوله» نیست. خبری از «تکم» نیست. خبری از «خردجال» نیست. خبری از «رابرچره» نیست. خبری از «عمونوروز» نیست. خبری از «بابانوروز» نیست. خبری از «ماما نوروز» نیست. خبری از «بی بی نوروزک» نیست. خبری از «حاجی فیروز» نیست. خبری از «میرنوروزی» نیست. خبری از «نوروزسلطان» نیست. خبری از «هفت فرشته و ايزد» هفت‌سین نیست. خبری از «سمنو» نیست. خبری از «ماه‌عید» نیست. خبری از «زیبای نوروزی» نیست. دیگر کسی «ضامن درخت‌ها» نمی‌شود.
در ایران اصلا دیگر خبری نیست. چون پدر و مادری که ماهی دودی شام عیدشان از چند ماه قبل به چوب پسین خانه آویزان بود؛ دیگر نه سبزی پلو می‌خورند و نه ماهی دودی. سفره نوروزشان هم روز چهارم جمع می‌شود.
و خوشحالم که از پدربزرگ، نَسَبم به کردها و ترک‌ها بازمی‌گردد و زبان دیلمی‌ام با زبان «افغان»ها و «تاجیک»ها هم‌ریشه است.
اما متاسفانه من در ایران زندگی می‌کنم که دیگر چیزی نمانده خفه شود این گربه کوچک از دق‌دل.راستی فرقی هم می کند بدانید امسال سال «گاو» است؟

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment