تادانه

چند روزی در قزوین مشغول تدوین فیلم «نوروزبَل» بودم. همان‌جا شنیدم گفتگویم با ویژه نامه «نسل سوم» روزنامه جام‌جم منتشر شده است.
این گفتگو را دوست دارم چون در جایی منتشر شده که بخشی از خون و گوشت و نگاه و احساسم را آن‌جا جا گذاشته‌ام؛ روزنامه جام‌جم. سه دوره کاری در این روزنامه داشته‌ام: یک سال با محمدرضا رستمی، صفحات ادبیاتش را درآوردم. 3 سال و نیم مترجم عربی جام‌جم‌آنلاین بودم و کمتر از یک سال هم مسوول صفحات فرهنگ‌مردم.
این گفتگو: html و PDF
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment