تادانه

اهالی فرهنگ از خواندنی‌ترین‌های سال 87 می‌گویند
گزارش: سجاد صاحبان‌زند

عبدالله انوار، عبدالحسین فرزاد، سعید زیباکلام، رضا سیدحسینی، سیاوش جمادی، عبدالمحمد آیتی، مشفق کاشانی، عبدالعلی دست‌غیب، جلال ستاری،‌ میرجلال‌الدین کزازی، نجف دریابندری، فاضل نظری، محمد ضیمران

کتاب هفته/ شماره 174/ شنبه 24 اسفند 1387/ صفحات 10 و 11

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment