تادانه

نمایش‌گاه بافت‌های ایرانی
بخشی از فروش این نمایشگاه برای حمایت از کودکان نیازمند صرف خواهد شد.

مشخصات فرش‌ها:
گروه اول: آنتیک، بین سی تا 100 سال قدمت
گروه دوم: نو بافت با حفظ تمامی خصوصیات فرش دست‌باف ایرانی

ایمیل info@7pardisrug.com
شماره تلفن (+9821) 22 67 13 67
مکان: تهران، بزرگ‌راه مدرس، الهیه، خیابان گلپاد، پلاک 40، برج گلپاد
زمان: 14، 15 و 16 اسفند ماه 1387
ساعات بازدید: 10 صبح الی 10 شب

وب‌سایت نمایشگاه ... اینجا

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment