تادانه

ويژه‌نامه نوروزي «بخارا»
ويژه‌نامه نوروزي مجله بخارا در 800 صفحه صبح روز سه‌شنبه 27/12/87 در كتابفروشي‌هاي تهران و شهرستان‌ها توزيع خواهد شد.
پنجاه شعر منتشر نشده از دكتر محمد رضا شفيعي‌كدكني براي اولين‌بار در این شماره بخارا، به همراه اشعاري از سيمين بهباني و محمد علي سپانلو منتشر شده‌است،
در بخش ويژه فلسفه بخارا نیز «جشن‌نامه دكتر داريوش شايگان» آمده است كه شامل مقالاتي از كامران فاني، بهاءالدين خرمشاهي، جواد مجابي، محمد منصور هاشمي، جمشيد ارجمند، بزرگ نادرزاد و .... درباره آرا و انديشه‌هاي شايگان آمد‌ه‌است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment