تادانه

امروز روز تولد «علی عبداللهی» است
عکس اختصاصی تادانه

علی عبداللهی
متولدِ 10 فروردین 1347 روستای سیوجان ِ بیرجند

درباره علی عبداللهی ... اینجا
وبلاگ علی عبداللهی ... اینجا


ترک برلین کنیم و یار و دیار
روایت‌هایی از هاینه
مارگارته دراخِن برگ
ترجمه علی عبداللهی

نشر مرکز
چاپ اول 1387
172 صفحه
1800 نسخه
3600 تومانبر مهرابِ تو، بُزِ سپید من
گزیده شعرهای سافو
گردآوری و برگردان: علی عبداللهی

نشر مشکی
چاپ اول 1387
120 صفحه
2000 نسخه
2000 تومان

کتیبه کلاغ‌ها
مجموعه 71 داستان از ادبیات آلمانی زبان
ترجمه و گردآوری: علی عبداللهی

نشر لحن نو
چاپ اول 1387
164 صفحه
1500 نسخه
2600 تومان


داستانک‌های فلسفی برتولت برشت

گردآوری و برگردان: علی عبداللهی
طراحی گرافیک: ساعد مشکی

نشر مشکی
چاپ اول 1387
163 صفحه
2000 نسخه
3200 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment