تادانه

امروز روز تولد «ابوتراب خسروی» است
عکس اختصاصی تادانه

ابوتراب خسروی
متولد 1 فروردین 1335 فسا

درباره خسروی
اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا

Labels: , , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment