تادانه

امروز تولد «شهرنوش پارسی‌پور» است
شهرنوش پارسی‌پور
متولد 28 بهمن 1324 تهران

درباره پارسی‌پور
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment