تادانه

امروز روز تولد «غزاله علیزاده» است
غزاله علیزاده
آمدن: 27 بهمن 1325 تهران
رفتن: 18 اردیبهشت 1375 جواهرده

وبلاگی برای غزاله علیزاده ... اینجا
صدای غزاله علیزاده ... اینجا و اینجا
در سایت سخن ... اینجا
در ویکیپدیا ... اینجا
در آوازها ... اینجا
در آتی بان ... اینجا
در کلام ... اینجا
در نافه ... اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment