تادانه

امروز روز تولد فرخنده آقایی است
عکس از « روشنک صدر»

فرخنده آقایی
متولد 21 بهمن 1335 تهران

سایت فرخنده آقایی ... اینجا
دیدار با فرخنده آقایی ... اینجا
عطر خوش فرخنده آقایی / یادداشتی از مریم حسینیان... اینجا

Labels: , , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment