تادانه

جلسه نقد "اژدهاکشان" در نشر افراز

اژدهاکشان
به گزارش کتاب هفته ... اینجا
به گزارش ایسنا ... اینجا
به گزارش فارس ... اینجا
به گزارش آتی‌بان ... اینجا
به گزارش مهر ... اینجا و اینجا
به گزارش روزنامه جام جم ... اینجا (PDF)
به گزارش روزنامه فرهنگ آشتی ... اینجا (PDF)
گزارش مفصل نشر افراز از این نشست ... اینجا و اینجا
آقاي گلشيري من معذرت مي خواهم ... اینجا

«اژدهاکشان» به چاپ سوم رسید ... اینجا
عکس‌های جواد آتشباری از این نشست ... اینجاLabels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment