تادانه

چند کتاب
دیوانه در مهتاب
مجموعه داستان
حمیدرضا نجفی

نشر چشمه
چاپ اول 1387
تیراژ 2000 نسخه
74 صفحه
1500 تومانسيري در زندگي و آثار ايرج ميرزا
بکوشش علی دهباشی

نشر اختران
چاپ اول 1387
شمارگان 200 نسخه
488 صفحه
قیمت 14 هزار تومانکتاب آه
بازخوانی مقتل حسین ابن علی علیهماالسلام
ویرایش یاسین حجازی

ناشر: موسسه فرهنگی جام طهور و موسسه انتشاراتی حکمت
چاپ اول زمستان 1387
تیراژ 3000 نسخه
قیمت 4900 توماننقد بی نقاب
طلا نژادحسن

نشر ایلیا
چاپ اول 1387
شمارگان 2000 نسخه
قیمت 2000 تومان
126 صفحهشمایل لرزان قدرت
مجموعه داستان
هادی نودهی

انتشارات ققنوس
چاپ اول 1387
1650 نسخه
1900 تومان
120 صفحهشمايل لرزان مردها
هادي نودهي
مجموعه‌ي داستان

نشر نیلا
94 صفحه
3300 نسخه
1000 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment